Planer på gång i Hallunda-Norsborg

Just nu genomgår Brunna-området en förvandling till en idrottsnod. I denna utveckling har bland annat tennisbanorna rustats upp och en 5-spelsplan byggts.

På sikt planeras en ny fotbollshall med en fullstor spelyta. Denna ska då ersätta nuvarande fotbollshall på Brunna IP som inte har godkända spelmått eller takhöjd.

I samband med att Eleonoraskolan byggs på Borgskolans tomt ska också en ny sporthall byggas. Den beräknas vara klar till 2025. 

Brantbrinks IP, Tullinge

Brantbrinks IP, Tullinge

Claudio Britos

Tullinge

En tredje konstgräsplan är på gång i Brantbrinks idrottsplats.

En ny sporthall ska byggas intill Tullinge gymnasium i samband med skolans utbyggnad. Hallen byggs med läktare för 500 åskådare samt aktivitetslokaler för kampsport.

I Riksten planeras ett nytt idrottskluster med sporthall, konstgräsplan för 7-spel, utegym, 200 metersbanor för friidrott och spontanidrottsytor. Detaljplan väntas antas under våren. På längre sikt finns det tankar om en mindre ridanläggning här.

Hamra grustag kan bli ett idrottscenter för skidsport. Det finns också idéer om multifunktion såsom cross och rullskidor på somrarna.

Albytäppan

Albytäppan

Scapeous, Lscape och Munde arkitekter

Alby

Elljusspåret vid Eriksbergs industriområde som avvecklades under året ser ut att kunna förvandlas till ridstigar.

På Albytäppan planeras det för 200 nya bostäder vilket påverkar koloniverksamheten i området. För att kompensera för de avvecklade kolonierna kan en del av baseball-området bli nya kolonilotter. Spelplanen behöver också rustas upp och få belysning.

Fittja

Badhuset i Fittja har nått sin tekniska livslängd och kommer att renoveras i etapper för att klara minst 30 år till.

I samband med renoveringen har kommunen identifierat ett behov av utbyggnad av gruppträningsrum för att locka till rörelse bland fysiskt inaktiva grupper. Förhoppningen är att starta projektet i början av 2023.

Storvretsbadet

Storvretsbadet

Tumba

Storvretsbadet ska rivas och byggas upp på nytt.

Björkhagaskolans idrottshall ska rivas och byggas upp på nytt i samband med renoveringen av skolan. Enligt förvaltningen kommer den nya sporthallen fylla behov från inomhusidrotterna i det lokala föreningslivet. Målet är att hallen ska tas i bruk 2027.

Det finns planer på att omvandla naturgräsplanen i Sven Tumbas park till en konstgräsplan med kylanläggning för att kunna anlägga en konstfrusen isbana och ett snöuppläggningsområde för spontan vinteridrott.

Kassmyraåsen ska bli nytt bostadsområde till 2040. Möjligheter till idrott i de centrala delarna planeras.

Salem/Rönninge

Har i dagsläget ingen lokalbehovsplan för kommunens fritids- och idrottsanläggningar.

Kommunen har nyligen anställt en lokalstrateg som just nu tittar på lokalbehovet inom alla kommunens förvaltningar. Utifrån resultatet av den sammanställningen kommer även kultur- och fritidsförvaltningen kunna se över och planera sitt behov kring anläggningar och lokaler.

400 meter för toaletter – mitt i barnens fotbollsträning

Flera stora satsningar på idrottsanläggningar planeras i Botkyrka. Mycket behövligt, menar ordföranden för Botkyrka academy FC som vid träningar måste gå nästan en halv kilometer med sina barn bara för att gå på toaletten.

Tumba/Storvreten

Idrottsytorna står sig väl i Botkyrka jämfört med andra kommuner i länet menar Robert Aslan (S), ordförande i Botkyrkas kultur- och fritidsnämnd.

"Det är något man inte får glömma bort, att Botkyrka är en kommun som ger jämförelsevis goda förutsättningar för både föreningsidrott och spontan aktivitet. Där vi ligger sämre till i jämförelsen är simhall och tillgång till bassäng, men det finns i den långsiktiga planen att åtgärda", skriver han i en kommentar till Mitt i.

Men det är inte alla utövare som håller med.

400 meter för toaletter

Cemil Gültekin är ordförande i Botkyrka academy FC, en förening som valt att inte satsa på elitverksamhet utan istället fokuserar på att skapa goda förutsättningar för unga Botkyrkatalanger att kunna ta sig vidare ut i Stockholms storklubbar.

Men deras förutsättningar att lyckas med det är inte optimala, menar han, med en tid i veckan på Storvretens IP och resten på Tuna BP. Den senare saknar närhet till både omklädningsrum och toaletter.

Angie Gray

– Vi måste gå 400 meter till Idrottshuset för att fylla på våra vattenflaskor eller med våra flickor gå på toaletten. Det funkar inte om man är en ledare som ska hålla koll på 20 barn och en av dem plötsligt behöver gå på toaletten. Det tar 25–30 minuter att gå den vägen tur och retur och det är halva träningstiden borta, säger han.

Vad tänker du om att politiken säger att det finns goda förutsättningar för idrottsutövning i kommunen?

– Det kanske finns goda förutsättningar för stora klubbar, men inte för föreningar som håller på att etablera sig och som växer snabbt. Det finns säkert gott om ytor men de fördelas inte rätt och de mindre klubbarna får ta smällen.

Nu funderar de på att motvilligt flytta sin verksamhet från Botkyrka i hopp om att hitta bättre förutsättningar. Även om det inte är något de vill.

– Vid ett styrelsemöte kom vi fram till att om vi inte har möjlighet till ett eget omklädningsrum, normala träningstider på en fotbollsplan och inte en skolgård så funderar vi på att byta kommun. Men det vore taskigt mot våra medlemmar som måste åka längre och träna och det skulle gå emot vår filosofi om fotboll på hemmaplan. Så vi blir kvar i Botkyrka, men här blir vi motarbetade.