MINSKAD SMITTA? Antalet konstaterade fall av covid-19 i Stockholm ser ut att gå åt rätt håll. Foto: Mostphotos / Mitt i

Smittokurvan åt rätt håll i Stockholm

Kurvan över nya konstaterade fall av covid-19 i Region Stockholm pekar åt rätt håll och antalet patienter med covid-smitta som vårdas på sjukhus minskar något. Det här gör att vissa planerade operationer återigen kan utföras.

  • Publicerad 16:33, 21 jan 2021

Just nu vårdas 523 covidsjuka patienter på sjukhus, varav 72 på intensivvårdsavdelning.

Läget är fortsatt minst sagt ansträngt. Men ser man till statistiken över nya konstaterade smittofall, samt hur många som covidvårdas på sjukhus i region Stockholm, finns det åtminstone ett litet ljus i mörkret. Kurvan pekar åt rätt håll.

Det här gör att vissa planerade operationer återigen kan utföras.

– Om pandemin tar förnyad fart kommer den vården att behöva pausas på nytt. Samtidigt måste vi säkerställa att medarbetare som behöver tid för återhämtning får det, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

Här får Lillan, 90, sin andra dos

Färre vaccindoser

Tyvärr står det klart att Region Stockholm har fått minskade leveranserna av vaccindoser mot planerat antal.

– När vi får nya leveranser kommer vaccinet i första hand användas till den andra dosen för de som redan fått den första. Det gör att vaccinationer av de prioriterade grupperna går lite mer långsamt men vi hoppas komma ikapp så snart vaccinleveranserna ökar igen, säger Björn Eriksson.

Nu minskar vaccinationstakten

Antalet konstaterade fall av covid-19 i Stockholm sedan pandemins början är 132 709 stycken. Totalt har 3 569 personer i Region Stockholm dött med med covid-19.

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...