Träd byts ut nya träd och grus byts mot plattor när delar av Björns trädgård rustas upp. Foto: Sacharias Källdén

Nya träd och plattor i Björns trädgård

Dagvattenhanteringen och växtbäddarna i Björns trädgård ska bli bättre. Området säkras från översvämning och sex träd fälls för att ersättas av nya.

  • Publicerad 09:27, 28 sep 2021

Området i fråga sträcker sig från Dosthoffska huset, västerut ovanför trappen utanför Max och Babylon, fram till Götgatan. Där står i dag två lindar och fyra pilträd som ska tas ned och ersättas av två kinesiska päronträd, tre kinesträd och en koreansk blomsterkornell.

Artbytet är en del av stadens arbete med att få ett mer varierat trädbestånd i Stockholm.

– Vi har vissa arter som dominerar i staden, som pil, lind och alm. Kommer sjukdomar som slår mot vissa arter kan hela beståndet ryka om det finns för många på samma plats. Variationen är ett sätt att skydda det gröna, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Ska hindra översvämning

På platsen samlas även regnvatten utan att riktigt ha någonstans att ta vägen. Det ska nu ledas ner i de nya växtbäddarna, vilka också ger träden bättre förutsättningar att trivas.

– Det här gör att träden mår bättre, vi blir torrare om fötterna och fastigheterna behöver inte dränkas vid skyfall.

Åtgärderna ska även minska risken för översvämning i tunnelbanan. Samtidigt ska vissa grusytor beläggas med plattor för bättre framkomlighet och några träd ska flyttas ett snäpp.

Arbetet startar nu i september och ska stå klart vintern 2021/2022.

Trappen upp mot moskén stängs av, men Max och Babylon ska hålla öppet under perioden.

Aktuellt område utmärkt med orange linje. Foto: Nivå Landskapsarkitektur