Renoveringsobjekt. Gula villan har högt kulturhistoriskt värde, enligt stadsmuseet. Foto: Stefan Källstigen

Larmet: Kulturklassad villa måste rustas upp

Gula villan vid Stora mossens IP behöver totalrenoveras, enligt tjänstemän på staden. Kåken anno 1933 är i risigt skick och någon rivning är det inte tal om, på grund av husets höga kulturklassning.

  • Publicerad 13:00, 9 nov 2021

Sedan Gula villan snickrades ihop för snart 90 år sedan har den hunnit användas som både kontor, omklädningsrum, gymnastiksal och förrådsutrymme. Men i dag är verksamheten i huset sporadisk.

Det har att göra med att byggnaden inte mår så bra i vare sig stomme eller konstruktion. Utvägen enligt stadens tjänstemän: totalrenovering.

– Vi försöker få det prioriterat för att vi vill att idrotten ska kunna nyttja byggnaden på bästa sätt, men det är inte så att huset är på väg att rasa, säger Frank Vanberg.

Han är handläggare på fastighetskontoret som tillsammans med idrottsförvaltningen har lagt fram ett tjänsteutlåtande, där det också förespråkas en tillgänglighetsanpassning av huset.

Målsättningen med upprustningen är (förutom att rädda huset) att föreningslivet ska få effektivare och flexiblare lokaler. Även flexibla mötesrum och en upprustning av omklädningslokalerna planeras, liksom ett förslag på att utreda "enklare danslokaler för off-ice".

Blåklassad

Mycket konkretare än så blir det inte i dagsläget. Till Mitt i skriver idrottsförvaltningen att "det inte finns mer att tillägga just nu".

Ett är säkert: villan blir kvar. Av stadsmuseet bedöms den ha "synnerligen höga kulturhistoriska värden".

– Det hade kanske funnits bättre byggnader för idrottsverksamhet, men den är blåklassad och får inte rivas, säger Frank Vanberg.

Då får man göra det bästa av situationen, konstaterar han. Om allt går enligt nuvarande tidsplan ser renoveringsarbetet ut att vara färdigt i slutet på 2023.

Fick ja av politiker

Utlåtandet togs upp i fastighetsnämnden och idrottsnämnden den 26 oktober.

Båda nämnderna gick på förvaltningarnas förslag om att utreda förutsättningarna för renoveringsprojektet.

Utredningen ska fungera som underlag för ett kommande inriktningsbeslut.

Fastighetskontoret bedömer att projektet i sin helhet kostar "under 50 miljoner kronor" att genomföra.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre