Nu ska snusket bort från Hässelby strand – både fågelbajset och matresterna.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har beslutat om fyra åtgärder för att försöka få bukt med problemen med det otjänliga badvattnet som i flera års tid riskerat göra folk sjuka vid Maltesholmsbadet:

*Skyltning om att inte mata fåglarna ska utökas.

*Gräsytorna ska jämnas till så gässen inte lockas dit.

*Fågelbajset ska snabbt städas bort, så det inte hinner kontaminera sand och vatten.

*Drönare med varningsläten från gäss ska användas hela sommaren med start från midsommarafton för att skrämma djuren.

– Intressant, man hoppas verkligen det ger effekt, säger Juri Krivoseja som besöker Maltesholmsbadet med dottern Victoria och vännen Edvard Ribalkins.

Edvard Ribalkins och Juri Krivoseja, med sin dotter Victoria, går dagligen förbi Maltesholmsbadet men väljer numera att bada längre uppåt längs Mälaren i Hässelby i stället. "Jättebra om de får bort fåglarna härifrån, man vill kunna bada här igen", säger Juri.

Edvard Ribalkins och Juri Krivoseja, med sin dotter Victoria, går dagligen förbi Maltesholmsbadet men väljer numera att bada längre uppåt längs Mälaren i Hässelby i stället. "Jättebra om de får bort fåglarna härifrån, man vill kunna bada här igen", säger Juri.

Johannes Äng

Matrester innebär problem

Denna soliga majförmiddag genar de över gräsytorna när Mitt i stöter på dem.

– I dag är här ju väldigt lite fåglar. Men när väl folk börjar komma hit lämnas en mängd matrester. Då kommer problemen, säger Juri.

Badar ni här?

– Nej, vi badar en bit norrut. Jag är inte rädd för att bli sjuk, men fåglarna där uppe är färre, säger Juri.

Fåglarna gör även att Daniel Wynn och hans mamma Lena Rönnberg-Wynn väljer bort bad vid Maltesholm.

– Förr om åren hoppade vi i jättemycket. Men man vill inte längre. Det blir Kanaanbadet för min del, säger Daniel som har sonen Lennox i famnen.

Daniel Wynn med sonen Lennox och Daniels mamma Lena Rönnberg-Wynn.

Daniel Wynn med sonen Lennox och Daniels mamma Lena Rönnberg-Wynn.

Johannes Äng


Han tycker det är synd som det blivit.

– Här finns ju utegym, kiosk och bänkar. Det är bara badvattnet som är problemet.

"Varför inte skjuta av gässen?"


Hässelby strandbad ligger ganska nära, betonar Lena.

– Det blir det i stället för mig. Men jag förstår inte riktigt varför man inte skjuter av gässen här?

Hon har bott i Hässelby strand hela sitt liv och kan sakna badvakterna.

Daniel Wynn med sonen Lennox och Daniels mamma Lena Rönnberg-Wynn doppar fötterna vid Maltesholsmbadet denna förmiddag. Mer än så badar man ogärna vid badplatsen.

Daniel Wynn med sonen Lennox och Daniels mamma Lena Rönnberg-Wynn doppar fötterna vid Maltesholsmbadet denna förmiddag. Mer än så badar man ogärna vid badplatsen.

Johannes Äng

– De hade kunnat säga åt folk när matrester dumpas. Ingen kontrollerar ju det.

Solen ovanför steker.

– Men spännande att de testar drönare så lång tid. Hoppas det går vägen, säger Daniel.

Kerstin: Drönare låter kanon

Monika Olsson och Kerstin Dahlbom har bara några minuter ned till badplatsen och välkomnar beskedet om drönarna.

– Det dröjde länge innan gässen kom tillbaka efter testen i fjol. Detta låter kanon, säger Kerstin.

De märker hur det blivit färre människor på badplatsen under senaste tiden, menar Monika.

– Diskussionen om badvattnet har påverkat.

Monika Olsson och Kerstin Dahlbom från Hässelby strand vill se mindre gäss på Maltesholmsbadet. "Fågelbajset gör att man verkligen måste kolla var man sätter fötterna", säger Kerstin.

Monika Olsson och Kerstin Dahlbom från Hässelby strand vill se mindre gäss på Maltesholmsbadet. "Fågelbajset gör att man verkligen måste kolla var man sätter fötterna", säger Kerstin.

Johannes Äng

Monika vadar ner i Mälarens vatten för dagens andra dopp när en underhållsarbetare anländer till bryggan intill oss.

– Ni vet att det är badavrådan va? säger han.

Monika Olsson simmar ut längs bryggan vid Maltesholmsbadet.

Monika Olsson simmar ut längs bryggan vid Maltesholmsbadet.

Johannes Äng

När vi frågar honom om sjöfåglarna är ett så stort problem som det verkar så kommer repliken direkt.

– Eh, det kan man lugnt säga.

Sjöfåglarna på Maltesholmsbadet ska jagas bort med drönare under hela sommaren.

Sjöfåglarna på Maltesholmsbadet ska jagas bort med drönare under hela sommaren.

Johannes Äng

Anser att drönarna är rå metod

Alla i Hässelby strand tycker dock inte det är rätt att skicka upp drönare för att skrämma fåglarna.

Tamer Gönultas i strandkiosken anser att man går för långt.

– Ska vi jaga bort alla vilda djur som vi inte önskar ha på detta råa sätt, eller ska vi ta eget ansvar i stället?

Tamers fru Oksana som också jobbar i kiosken hävdar å sin sida att gässen måste bort.

Sjöfåglarna på Maltesholmsbadet ska jagas bort med drönare under hela sommaren.

Sjöfåglarna på Maltesholmsbadet ska jagas bort med drönare under hela sommaren.

Johannes Äng

– Snälla, det kan vara helt fullt med bajs och fjädrar framför kiosken. Det vore så skönt om de försvann härifrån.

Teknikkonsulten Sweco har sin utredning på uppdrag från Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning slagit fast att fågelbajs bedöms vara en "mycket betydelsefull orsak" till problemen med den dåliga badvattenkvaliteten vid såväl Maltesholmsbadet som Kanaanbadet.

Föreslog grön laser

Sweco förordade att grön laser skulle användas mot gässen före drönare, men Patrik Carlzon, parkingenjör på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, hävdar att det skulle kräva tillstånd och utbildning.

– Vi har inte möjlighet att få till det innan säsongsstart, men vi har grön laser i åtanke inför nästa sommar, säger han.

Maltesholmsbadet på väg tappa statusen som EU-bad

Staden har i flera år misslyckats med att få bort sjöfåglarna och avföringen från Maltesholmsbadet i västerort. Risken att människor blir sjuka har nu funnits i fyra år och badet kan förlora statusen som EU-bad.

– Jag älskar stranden och är här mycket och badar på somrarna. Man njuter även av andra dagar som i dag. Det är inte lika fullt som på Kanaanbadet, säger Melina Åkerfeldt från Hässelby gård som vi träffar vid stranden.

– Det stora problemet är att folk matar fåglarna. Det är klart de inte försvinner då.

Melina och hennes syster Milaya är tillräckligt påpälsade för en solig, småkylig aprildag.

De har precis som flera andra lapat lite sol en stund i de nya vilstolarna staden fick på plats 2022.

Milaya och Melina Åkerfeldt.

Milaya och Melina Åkerfeldt.

Filip Magnusson

Nere vid vattenbrynet syns några enstaka fåglar. Men vissa dagar fullkomligt kryllar det av dem.

Statusen kan ryka i år

I fyra år har vattenkvaliteten vid Maltesholmsbadets östra provtagningspunkt, den södra delen av badplatsen, varit undermålig.

Om staden inte får till en lösning i år ryker statusen som EU-bad, benämningen på de badplatser med fler än 200 dagliga besökare under badsäsong.

EU-bad har alla en upprättad badprofil med information om badplatsen och om potentiella föroreningskällor, algblomning och vidtagna åtgärder.

Sjöfåglar vid Maltesholmsbadet augusti 2023.

Sjöfåglar vid Maltesholmsbadet augusti 2023.

Filip Magnusson

Åtgärder redovisas

De höga bakteriehalterna och föroreningarna tros bero på sjöfåglarnas avföring och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd måste skulle senast 1 maj lämna in sina förslag på åtgärder till miljöförvaltningen.

– Efter sommaren kommer vi utvärdera denna säsong och situationen. Men vi ser absolut risker att Maltesholmsbadet tappar sin EU-status, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Alva Engström.

Är det ett bakslag att Stockholm tappar ett EU-bad?

– Det finns ju en enhetlig skyltning och tydlighet för dessa EU-bad, oavsett var du som besökare kommer från. Så det försvinner ju i så fall. Det är inte dåligt att klassas som EU-bad.

I juni 2023 testade staden högtalare och drönare vid badplatsen för att skrämma bort sjöfåglarna.

Fåglarna försvann tillfälligt och testet bedömdes som positivt – men sedan återkom gässen.

Enligt miljöinspektör Alva Engström blir denna badsäsong avgörande för om Maltesholmsbadet kan behålla statusen som EU-bad. "Vi kommer utvärdera situationen efter sommaren", säger hon.

Enligt miljöinspektör Alva Engström blir denna badsäsong avgörande för om Maltesholmsbadet kan behålla statusen som EU-bad. "Vi kommer utvärdera situationen efter sommaren", säger hon.

Stefan Källstigen

Vill ha mer skyltning

Patrik Carlzon, parkingenjör i Hässelby-Vällingby, har haft förhoppningar om att drönare ska testas vid Maltesholmsbadet under hela badsäsongen i år.

Men ännu finns inga besked.

– Jag förstår inte varför man inte skyltar mer om att inte mata fåglarna. Det är ju problemet, säger Melina Åkerfeldt.

Påverkar den dåliga vattenkvaliteten dig?

– Nej, jag badar ändå. Jag är inte rädd att få i mig vatten och bli sjuk. Men fåglarna i sig stör ju många.

Jag förstår inte varför man inte skyltar mer om att inte mata fåglarna.

Euuu – dåligt vatten även på EU-bad

Vattenkvalitén på Stockholms stads 33 badplatser, varav 18 EU-bad, är blandad.

Är orsaken en trasig avloppsledning kan det gå fort att få bukt med halterna.

Orsakas bakteriehalterna av sjöfågel kan det ta längre tid.

Under 2023 testades fasta högtalare och drönare med varningsrop på gässens eget språk för att skrämma bort sjöfåglarna från Maltesholmsbadet, Sätrabadet och Långholmens strandbad. Testet bedömdes som positivt i det korta loppet.

Även Kanaanbadet, där föroreningarna också tros bero på sjöfåglarna, och Ängbybadet har problem med höga bakteriehalter.

Maltesholmsbadet har haft problem med vattenkvaliteten under många år och är enda badet i Stockholm som riskera förlora sin klassning som EU-bad.

Källa: Stockholms stad

Milaya Åkerfeldt, 23, badar hellre från sin båt ute i skärgården och inte på Maltesholmsbadet. Melina Åkerfeldt, 26, däremot gillar att bada vid Maltesholmsbadet.

Milaya Åkerfeldt, 23, badar hellre från sin båt ute i skärgården och inte på Maltesholmsbadet. Melina Åkerfeldt, 26, däremot gillar att bada vid Maltesholmsbadet.

Filip Magnusson

Maltesholmsbadet på väg tappa statusen som EU-bad

Staden har inte lyckats komma till rätta med avföringen längs stranden