Vattenkvaliteten vid Kanaanbadet, Maltesholmsbadet och Ängbybadet är så pass undermålig under sommarhalvåret att miljöförvaltningen nu riktar förelägganden mot stadsdelsförvaltningarna i Hässelby-Vällingby och Bromma.

Åtgärder måste presenteras i vår

Det krassa beskedet till stadsdelarna är att de höga bakteriehalterna måste utredas och att åtgärdsförslag måste presenteras senast 1 maj för att inte ytterligare en badsäsong i västerort ska präglas av otjänligt vatten.

Kanaanbadet.

Kanaanbadet.

Angie Gray

Bland annat har Kanada- och vitkindade gäss plågat delar av badplatserna senaste året. Sedan 15 juni 2023 gäller badavrådan nu vid såväl Maltesholmsbadets östra del som östra delen av Kanaanbadet samt östra delen av Ängbybadet.

Katarina Holst anser själv att ett bad om dagen hela året bidrar om till att hon håller sig så frisk. "Men det är klart man måste göra något åt föroreningarna. Vi behöver vara rädda om badplatserna vi har i Stockholm, självklart borde det städas bättre här, säger hon.

Katarina Holst anser själv att ett bad om dagen hela året bidrar om till att hon håller sig så frisk. "Men det är klart man måste göra något åt föroreningarna. Vi behöver vara rädda om badplatserna vi har i Stockholm, självklart borde det städas bättre här, säger hon.

Angie Gray

Hade tvekat om hon varit sjuk

När Mitt i besöker Kanaanbadet en fredageftermiddag i januari är Vällingbybon Katarina Holst på väg att ta ett vinterdopp. Hon badar varje dag år in och år ut vid badplatsen, berättar hon. Det är 10 minusgrader i luften när hon hoppar i.

– Jag vet om att vattenkvaliteten här inte är den bästa. Jag är frisk och badar ändå, men hade jag varit sjuk eller haft småbarn hade jag kanske tänkt annorlunda. Jag tycker det är jättebra att föreläggandena kommit, det behöver bli renare här. Staden behöver vara rädd om sina badplatser.

Katarina Holst menar att bryggan vid hopptornet vid Kanaanbadet kan vara fylld med fågelbajs på somrarna. "Är det det som ligger bakom det dåliga badvattnet så borde man städa bort bajset från stränderna snabbare", säger hon.

Katarina Holst menar att bryggan vid hopptornet vid Kanaanbadet kan vara fylld med fågelbajs på somrarna. "Är det det som ligger bakom det dåliga badvattnet så borde man städa bort bajset från stränderna snabbare", säger hon.

Angie Gray

Är det mycket gäss och andra sjöfåglar här?

– Det växlar mycket, i perioder massor och då ligger fågelbajs längs hela stranden och ut på bryggan, men ibland är det ingenting.

Katarina Holst avslutar alltid sina bad med att doppa hela sig själv – oavsett tid på året. Det kommer ständigt nya rapporter kring vinterbadande. Slutsatsen om vad det egentligen gör med hälsan har varierar. "Jag tror personligen på att det är bra att utsätta kroppen för tillfällig kyla på olika sätt i vardagen", säger Katarina.

Katarina Holst avslutar alltid sina bad med att doppa hela sig själv – oavsett tid på året. Det kommer ständigt nya rapporter kring vinterbadande. Slutsatsen om vad det egentligen gör med hälsan har varierar. "Jag tror personligen på att det är bra att utsätta kroppen för tillfällig kyla på olika sätt i vardagen", säger Katarina.

Angie Gray

Den avrådan som gäller under badsäsongen vid de tre badplatserna i västerort betyder att små barn och äldre med lägre immunförsvar ska undvika bad, eftersom de kan bli sjuka om de råkar svälja vattnet.

Symptom som vid magsjuka

Symptomen påminner om de vid magsjuka, med kräkning och diarréer.

Miljöförvaltningen är väldigt kritisk till hur Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltning skött städningen av de tre badplatserna under det gångna året.

Katarina Holst anser själv att ett bad om dagen hela året bidrar om till att hon håller sig så frisk. "Men det är klart man måste göra något åt föroreningarna. Vi behöver vara rädda om badplatserna vi har i Stockholm, självklart borde det städas bättre här, säger hon.

Katarina Holst anser själv att ett bad om dagen hela året bidrar om till att hon håller sig så frisk. "Men det är klart man måste göra något åt föroreningarna. Vi behöver vara rädda om badplatserna vi har i Stockholm, självklart borde det städas bättre här, säger hon.

Angie Gray

Flera badplatser hade under säsongen 2023 "mycket undermålig rengöring och städning" av föroreningar från avföring på stranden, formuleras det i föreläggandena.

Avföringen på strändernas städas inte bort

En stor del av orsaken till de höga bakteriehalterna härleds till föroreningar genom avföring på stränderna, enligt miljöförvaltningens förelägganden. Man menar att detta alltså inte tas bort kontinuerligt.

Katarina Holst anser själv att ett bad om dagen hela året bidrar om till att hon håller sig så frisk. "Men det är klart man måste göra något åt föroreningarna. Vi behöver vara rädda om badplatserna vi har i Stockholm, självklart borde det städas bättre här, säger hon.

Katarina Holst anser själv att ett bad om dagen hela året bidrar om till att hon håller sig så frisk. "Men det är klart man måste göra något åt föroreningarna. Vi behöver vara rädda om badplatserna vi har i Stockholm, självklart borde det städas bättre här, säger hon.

Angie Gray

Förvaltningen understryker vidare i föreläggandena att rengöring av sanden dagligen är av mycket stor vikt under den kommande säsongen.

– Vi kan inte med 100 procent säkerhet förklara detta genom sjöfågel. Det finns andra källor till fekala föroreningar, men har det funnits sjöfågel på plats så är det en trolig orsak, säger Katariina Parker, enhetschef på miljöförvaltningens miljö- och hälsoskyddsavdelning.

Vad kan det annars handla om?

– Det kan eventuellt handla om bräddningar också, alltså tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade eller felkopplade eller av andra orsaker släpper ut avloppsvattnet.

Katarina Holst anser själv att ett bad om dagen hela året bidrar om till att hon håller sig så frisk. "Men det är klart man måste göra något åt föroreningarna. Vi behöver vara rädda om badplatserna vi har i Stockholm, självklart borde det städas bättre här", säger hon.

Katarina Holst anser själv att ett bad om dagen hela året bidrar om till att hon håller sig så frisk. "Men det är klart man måste göra något åt föroreningarna. Vi behöver vara rädda om badplatserna vi har i Stockholm, självklart borde det städas bättre här", säger hon.

Angie Gray