– Jag älskar stranden och är här mycket och badar på somrarna. Man njuter även av andra dagar som i dag. Det är inte lika fullt som på Kanaanbadet, säger Melina Åkerfeldt från Hässelby gård som vi träffar vid stranden.

– Det stora problemet är att folk matar fåglarna. Det är klart de inte försvinner då.

Melina och hennes syster Milaya är tillräckligt påpälsade för en solig, småkylig aprildag.

De har precis som flera andra lapat lite sol en stund i de nya vilstolarna staden fick på plats 2022.

Milaya och Melina Åkerfeldt.

Milaya och Melina Åkerfeldt.

Filip Magnusson

Nere vid vattenbrynet syns några enstaka fåglar. Men vissa dagar fullkomligt kryllar det av dem.

Statusen kan ryka i år

I fyra år har vattenkvaliteten vid Maltesholmsbadets östra provtagningspunkt, den södra delen av badplatsen, varit undermålig.

Om staden inte får till en lösning i år ryker statusen som EU-bad, benämningen på de badplatser med fler än 200 dagliga besökare under badsäsong.

EU-bad har alla en upprättad badprofil med information om badplatsen och om potentiella föroreningskällor, algblomning och vidtagna åtgärder.

Sjöfåglar vid Maltesholmsbadet augusti 2023.

Sjöfåglar vid Maltesholmsbadet augusti 2023.

Filip Magnusson

Åtgärder redovisas

De höga bakteriehalterna och föroreningarna tros bero på sjöfåglarnas avföring och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd måste skulle senast 1 maj lämna in sina förslag på åtgärder till miljöförvaltningen.

– Efter sommaren kommer vi utvärdera denna säsong och situationen. Men vi ser absolut risker att Maltesholmsbadet tappar sin EU-status, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Alva Engström.

Är det ett bakslag att Stockholm tappar ett EU-bad?

– Det finns ju en enhetlig skyltning och tydlighet för dessa EU-bad, oavsett var du som besökare kommer från. Så det försvinner ju i så fall. Det är inte dåligt att klassas som EU-bad.

I juni 2023 testade staden högtalare och drönare vid badplatsen för att skrämma bort sjöfåglarna.

Fåglarna försvann tillfälligt och testet bedömdes som positivt – men sedan återkom gässen.

Enligt miljöinspektör Alva Engström blir denna badsäsong avgörande för om Maltesholmsbadet kan behålla statusen som EU-bad. "Vi kommer utvärdera situationen efter sommaren", säger hon.

Enligt miljöinspektör Alva Engström blir denna badsäsong avgörande för om Maltesholmsbadet kan behålla statusen som EU-bad. "Vi kommer utvärdera situationen efter sommaren", säger hon.

Stefan Källstigen

Vill ha mer skyltning

Patrik Carlzon, parkingenjör i Hässelby-Vällingby, har haft förhoppningar om att drönare ska testas vid Maltesholmsbadet under hela badsäsongen i år.

Men ännu finns inga besked.

– Jag förstår inte varför man inte skyltar mer om att inte mata fåglarna. Det är ju problemet, säger Melina Åkerfeldt.

Påverkar den dåliga vattenkvaliteten dig?

– Nej, jag badar ändå. Jag är inte rädd att få i mig vatten och bli sjuk. Men fåglarna i sig stör ju många.