KRITISERAD. Gång- och cykellösningen på bron mellan Stora och Lilla Essingen. Foto: Per Brandt

Ännu ingen plan för kritiserat gång- och cykelstråk

För smal och läskig - och så lär det vara länge till. Staden har inga åtgärder inplanerade för cykelbanan mellan Stora och Lilla Essingen.

  • Publicerad 11:07, 1 dec 2021

Cykelfältet är smalt men det är även gångbanan

För den som cyklar eller går mellan Lilla och Stora Essingen gäller det att hålla styret rakt eller benen i styr.

Utrymmet är minimalt, vilket har kritiserats under flera år. För fem år sedan utsågs sträckan till en av Stockholms värsta av regionråd Gustav Hemming (C).

Sedan dess har inget hänt - trots att staden är väl medveten om problematiken. Den finns med i både den tidigare cykelplanen och den nya, som en plats som behöver fixas till både för cyklister och gående.

Inte utrymme

Men någon tidplan för åtgärder finns inte och staden kan inte svara på när det kan bli aktuellt. Det finns helt enkelt inte utrymme på bron för att ge alla trafikslag tillräcklig yta, enligt trafikkontoret.

Här ska Kungsholmen få fler nya cykelbanor

”Planen är fortfarande att utreda möjliga åtgärder för bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken där men vi har fortfarande inte utrett platsen. Vi är medvetna om att cykelfältet är smalt men det är även gångbanan och det finns bara ett körfält i vardera riktningen vilket gör det svårt att bredda cykelbanan” skriver Malinda Flodman, pressansvarig i ett mailsvar.