Många andra storstäder i världen lyckas erbjuda studenter en bostadsgaranti, åtminstone under den första tiden som ny student. Kan andra kan också Stockholm, skriver Sofia Holmdahl, ordförande för Stockholms studentkårer. Foto: SSCO/Mostphotos Roland Lundgren

Debatt: Stockholms studenter går back 2 673 kr i månaden

Region Stockholm vill vara en kunskapsregion i världsklass. Samtidigt är förutsättningarna för studenter att kunna bo och leva i staden begränsade. Trots storstadens attraktionskraft väljer fler och fler att flytta härifrån. Det behövs en tydligare vision för Stockholm som studentstad och tydliga förslag på hur visionen ska uppnås, skriver Sofia Holmdahl, Stockholms studentkårer.

  • Publicerad 06:15, 16 feb 2022

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Många har inget annat val än att arbeta extra vid sidan om sina heltidsstudier, trots att det kan påverka både studieprestationerna och hälsan negativt.

Att ständigt ha en pressad ekonomi är tärande. Den budget som studenter förväntas leva på är särskilt pressad i Stockholm, där boende, transport, fritidsaktiviteter och livsmedel har högre priser än på andra ställen i landet.

I SSCO:s senaste beräkning går en Stockholmsstudent med genomsnittliga omkostnader för sin ålder back 2 673 kronor i månaden om den finansierar sitt uppehälle med studiemedel.

Studenter vittnar om att den pressade ekonomin leder till oro, stress och sömnsvårigheter. Många har inget annat val än att arbeta extra vid sidan om sina heltidsstudier, trots att det kan påverka både studieprestationerna och hälsan negativt.

Visar att även annat är viktigt

Många studenter värderar storstaden och dess möjligheter högt. Utbudet av utbildningar är stort, det är nära till näringslivet och företagen, och dessutom möts studenter här från jordens alla hörn.

Den ökande trenden att söka sig till andra orter än Stockholm visar dock tydligt att även andra faktorer är viktiga för studenter. Storstadens attraktion överträffar bevisligen inte alltid värdet av ett tryggt boende, att ha råd att ta hand om sin hälsa, att ha råd med fritidsaktiviteter eller att någon gång ibland ha råd att äta lunch på campusrestaurangen.

Leva på existensminimum

Studenters ekonomiska situation är pressad i stora delar av landet, men att vara student i Stockholm innebär att studiemedlet täcker färre utgifter än i många andra studentstäder. Studenter behöver kompensera för detta genom att jobba extra, lån eller gåvor från anhöriga, eller leva på existensminimum.

Om Stockholm ska nå sitt mål om att vara en attraktiv studentstad som både lockar och behåller nationella och internationella studenter måste regionen ta ett nytt grepp om situationen. Vi ser framför allt tre områden som regionen behöver arbeta med:

1. Bostadsgaranti för studenter

Att ha någonstans att bo är den mest grundläggande faktorn för att kunna tacka ja till en utbildningsplats. Idag får studenter ofta vänta flera år på att få en studentlägenhet. Den som är ny i staden eller av annan anledning inte kommit in på bostadsmarknaden än, blir därför ofta utelämnad till den dyra och otrygga andrahandsmarknaden. En studentbostadsgaranti skulle innebära att ingen behöver tacka nej till sin drömutbildning av rädsla för att inte hitta någonstans att bo.

En bostadsgaranti för studenter i Stockholm är ett mål som många i dagsläget anser vara så orealistiskt att det inte ens kan sättas på agendan. Faktum är dock att många andra storstäder i världen lyckas erbjuda studenter en bostadsgaranti, åtminstone under den första tiden som ny student. Kan andra kan också Stockholm. Det som krävs är politisk vilja, goda incitament för bostadsbyggande och en långsiktig plan där studentbostäderna ökar i samma takt som antalet studieplatser.

2. Studentrabatter

Stockholms attraktionskraft som storstadsregion skulle öka om studenter hade pengar kvar i plånboken i slutet av månaden. Några extra hundralappar i utgifter kan utgöra skillnaden mellan att få ekonomin att gå runt eller inte.

Kollektivtrafiken utgör idag en betydande utgift för studenter, där priset ständigt höjs. En bättre anpassad studentrabatt skulle göra studenter mer fria att röra sig fritt i staden och därmed ge mer utrymme för att delta i studentlivet.

3. Vision för Stockholm som studentstad

Sist men inte minst behöver regionen ta fram en vision för vilken typ av studentstad vi vill vara, samt en plan för hur visionen ska uppnås. En vision om hur staden ska hänga ihop, vad den ska erbjuda, hur studenter ska erbjudas att bo och hur studenter ska ha tillräcklig ekonomisk frihet att uppleva studietiden som positiv och lärorik.

Med gemensamma krafter kan vi skapa en studentregion i världsklass.