Fler gånger larmades polisen till lägenheten i västerort. Socialtjänsten hade meddelat polisen att 15-åringen var ”väldigt utagerande” och hade en ”våldsam aggressivitet.” Flera hot mot familjemedlemmarna ska ha uttalats, och både psykiskt och fysiskt våld ska ha skett enligt anmälningar. Polisen valde att orosanmäla.

I juli i år greps den 15-åriga flickan, misstänkt för att ha mördat sin yngre bror. Hon har åtalats och väntar på rättegångsförhandlingen.

En polisbil utanför Vällingbys polisstation. Resursbrist i Vällingbypolisens ungdomsgrupp är anledningen till att tidigare                   förundersökningar mot den mordåtalade 15-åriga flickan felaktigt lades ned, menar Särskilda åklagarkammaren.

En polisbil utanför Vällingbys polisstation. Resursbrist i Vällingbypolisens ungdomsgrupp är anledningen till att tidigare förundersökningar mot den mordåtalade 15-åriga flickan felaktigt lades ned, menar Särskilda åklagarkammaren.

Mikael Andersson

Mitt i har gått igenom Särskilda åklagarkammarens utredning av polisens hantering av flickan innan mordet skett.

Den ordinarie lokalpolischefen i Vällingby Johan Olsson upptäckte efter pojkens död att den ansvarige förundersökningsledaren på ungdomsgruppen hade lagt ner tidigare polisutredningar mot flickan – trots vittnesmål om dödshot och våld inom familjen. Johan Olsson anmälde misstänkt tjänstefel till Särskilda åklagarkammaren.

Men enligt chefsåklagare Marianne Nordström har förundersökningarna lagts ner på grund av resursbrist och stress.

– Det har varit orimligt för ungdomsgruppen att hantera den mängd ärenden de haft, säger hon till Mitt i.

Endast två utredare

Polismyndigheten har direktiv om tio utredare i Vällingbypolisens ungdomsgrupp – under perioder har de varit nere på två. Gruppen har varit ”kraftigt underbemannad”, som Marianne Nordström uttrycker det.

– Det är ovanligt att misstänkta tjänstefel visar sig handla om resursbrist. Det ligger snarare på en arbetsgivare att leda och fördela arbetet och se till att det finns tillräckliga resurser, säger hon.

Mamman ville inte driva polisärendena vidare – hon hoppades att situationen skulle förbättras genom socialtjänsten och familjebehandlaren. Polisen ansåg därför att bevis saknades för att hålla utredningarna öppna.

Bild utanför huset där det misstänkta syskonmordet skedde.

Bild utanför huset där det misstänkta syskonmordet skedde.

Filip Magnusson

Men polisen borde aldrig ha frågat mamman om hon ville ange brotten till åtal. Ringa misshandel och skadegörelse är inga angivelsebrott, alltså brott som måste anmälas för att åklagaren ska få väcka åtal. Utredningen mot flickan borde därför ha fortsatt, enligt Marianne Nordström.

Hade fler förhör gjort någon skillnad?

 – Full bemanning hade säkert inneburit en mycket bättre hantering av ärendena innan mordet. När mamman felaktigt blev informerad om att flickan är angiven för brott, så låter man mamman förstå att hon inte behöver vittna om hon inte vill och förundersökningen läggs ner.

– Fler polisförhör hade kanske kunnat förmå mamman att medverka i utredningen. Man kan försöka övertala.

 Ingen förundersökning hade heller inletts om barnfridsbrott, vilket skulle gjorts eftersom pojken hade bevittnat misshandel, något både Johan Olsson och Marianne Nordström påtalat.

– Har man otroligt mycket att göra så är det en stressituation, säger Marianne Nordström.

”Dynamisk personalstyrka”

Johan Olsson menar att Marianne Nordström får stå för uttalandena om resursbristen.

– Vi har en dynamisk personalstyrka. Det betyder att vi flyttar över personal där det behövs. Vi har full bemanning, men av bland annat personalpolitiska skäl är inte alla grupper alltid fullbemannade. Ibland behöver vi prioritera förebyggande arbetet, ibland utredningar. Då flyttas resurser.

Johan Olsson, ordinarie lokalpolisområdeschef i Vällingby, säger att Vällingbypolisen och stadsdelarna efter familjetragedin fått ett utvärderingsprogram som kan påverka organisationen uppåt för ökad informationsdelning mellan socialtjänsten och polisen.

Johan Olsson, ordinarie lokalpolisområdeschef i Vällingby, säger att Vällingbypolisen och stadsdelarna efter familjetragedin fått ett utvärderingsprogram som kan påverka organisationen uppåt för ökad informationsdelning mellan socialtjänsten och polisen.

Polisen

Men två utredare i ungdomsgruppen när ni ska vara tio?

– Tio utredare baseras på en tidigare utredning inom polisen. Jag anser att det är fel att placera tio utredare i en grupp om det inte behövs. Med det sagt, så jobbar vi hårt inom lokalpolisområde Vällingby.

Han menar att det är omöjligt för honom att spekulera i vad det inneburit om förundersökningarna inte lagts ned.

– Men självklart ska vi utvärdera och se över våra rutiner och strukturer, och hur vi jobbar i samverkan med stadsdelen.

15-årig flicka åtalas för mord på sin bror

Den 15-åriga flicka i västerort som varit misstänkt för mordet på sin bror i somras åtalades under fredagsförmiddagen, 18 november.

Det var den 16 juli som polisen larmades till en adress i västerort. En pojke under 15 år hade skadats allvarligt, och hans 15-åriga syster anhölls misstänkt för mordförsök. Dagen efter avled pojken av sina skador.

Flickan häktades misstänkt på sannolika skäl för mord, den högre misstankegraden.

På grund av flickans låga ålder beslutades det att häktningen skulle omprövas efter en vecka, och flickan släpptes också ur häktet tidigare i somras.

Kan ha lidit av allvarlig psykisk störning

Rättsmedicinalverket genomförde i augusti en mindre sinnesundersökning av flickan, en så kallad paragraf 7-undersökning. Den visar, enligt åklagaren, att flickan kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid händelsen.

En paragraf 7-undersökning genomförs i regel av brottsmisstänkta när domstolen anser att personens psykiska tillstånd bör undersökas. Större sinnesundersökningar blir i regel aktuella först i slutet av utredningarna.

Åklagaren Josefina Yalo säger till Mitt i att det har varit en omfattande förundersökning.

– Jag menar att flickan hade uppsåt att döda, annars hade jag inte åtalat för mord, säger hon.– Det är ett väldigt ovanligt fall på många sätt och det har varit en tung förundersökning att bedriva. Man känner stor empati med de drabbade närstående.

Nekar till brott

15-åringen har tidigare varit misstänkt för flera fall av misshandel och grov misshandel mot sina familjemedlemmar, där polisen inlett förundersökningar. Hon nekar till misstankarna om mord på sin bror.

– Jag kan inte säga någonting i nuläget. Vi kommer utveckla oss kring vårt resonemang när huvudförhandlingen är igång, säger 15-åringens advokat Robin Söder.

Det är inte beslutat när huvudförhandlingen ska inledas.

https://www.mitti.se/nyheter/mordmisstankt-flicka-kan-ha-lidit-av-allvarlig-psykisk-storning/repvhx!GVfPLGWOLYefGKWG7PUwLQ/

Mordmisstänkt flicka kan ha lidit av allvarlig psykisk störning

Den minderåriga flicka som är misstänkt för mordet på en minderårig pojke i västerort i juli kan lida av en allvarlig psykisk störning. Det framgår av en undersökning Rättsmedicinalverket gjort.

Det var den 16 juli som polisen larmades till en adress i västerort, då en pojke under 15 år skadats allvarligt. Den minderåriga flickan, som tillhör samma familj, anhölls misstänkt för mordförsök. Dagen efter avled pojken av sina skador. Flickan häktades misstänkt på sannolika skäl för mord, den högre misstankegraden.

På grund av flickans låga ålder beslutades det att häktningen skulle omprövas efter en vecka, och flickan släpptes också ur häktet tidigare i somras.

Rättsmedicinalverket har nu genomfört en mindre sinnesundersökning av flickan, en så kallad paragraf 7-undersökning. Den visar, enligt åklagaren, att flickan kan ha lidit av en allvarlig psykisk störning vid händelsen.

"Gör utredningsåtgärder"

En paragraf 7-undersökning genomförs i regel av brottsmisstänkta när domstolen anser att personens psykiska tillstånd bör undersökas. Större sinnesundersökningar blir i regel aktuella först i slutet av utredningarna.

– Utredningen ska såklart bedrivas skyndsamt. Den fortlöper och vi gör utredningsåtgärder allteftersom, säger åklagaren Josefina Yalo.

Eftersom flickan inte är häktad finns det inte någon åtalsfrist för åklagaren. Ärendet måste trots detta hanteras skyndsamt med tanke på flickans ålder.

– Jag kan fortfarande inte säga om jag kommer väcka åtal, eller när det blir i så fall. Man är sällan säker på om man kommer väcka åtal förrän en utredning är klar, och man rett ut vad som skett och vad för misstänkt brott som begått, säger Josefina Yalo.

När tror du att du tagit beslut om åtal?

– Min förhoppning är att det ska ske under hösten.

https://www.mitti.se/nyheter/minderarig-misstanks-for-mord-slapps-ur-haktet/repvgC!n6kc9PApjBZl5DUqi4S26w/

Utredningen ska såklart bedrivas skyndsamt