Här är Södermalms omdragna busslinjer till vintern. Foto: Mikael Andersson

"Vi politiker måste ta ansvar för linjeförändringar"

SL lägger om vissa busslinjer och drar in andra. Tusentals stockholmare har upprörts över förändringarna och protesterar kraftigt i sociala medier och på listor. Nu ifrågasätter oppositionen själva beslutsprocessen.

  • Publicerad 04:38, 21 okt 2020

SL gör regelbundet förändringar i kollektivtrafiken. Besluten tas av tjänstemän och presenteras för politikerna i trafiknämnden.

Oppositionsrådet Jens Sjöström (S) är kritisk till att politiker inte kan ställas till svars för förändringarna.

– Vi är väldigt kritiska till hela tillvägagångssättet. Det är ju inget klubbande i nämnden, det är det illavarslande. Jag har krävt flera gånger att nämnden faktiskt ska fatta besluten om linjeförändringarna. I dag överlåter det moderatledda majoriteten makten till högste tjänsteman, säger han.

Bussföraren: 76:an försvinner från Söder

Bussar dras in under tystnad

En uppmärksammad förändring är att 76:an mellan Norra Hammarbyhamnen och Ropsten slutar att trafikera Södermalm. Det protesteras även mot att 66:an dras om för att ta över delar av 76:ans rutt.

SL bekräftade förändringen först efter att kritiska busschaufförer hört av sig till Mitt i och den egna reseplaneraren uppdaterats inför öppningen av guldbron i Slussen. Förändringen redovisades inte i de dokument som presenterats för trafiknämndens politiker.

Omläggning av linje 66 väcker starkt motstånd

Boende i Hjorthagen har protesterat mot att man får längre restider och fler byten i och med att buss 55 försvinner från norra stan.

– Det finns inte ens ett skriftligt underlag på beslutet om buss 76. Det kan inte överlåtas till ledande tjänstemannen att fatta ett sådant beslut. Sedan är det är till oss folkvalda man hör av sig, inte minst i och med flera av linjeförändringarna som 53, 55 och 76:an till exempel. Många tror att det är vi som fattar de här besluten, och här tycker jag att det är nämnden som bör göra det, säger Jens Sjöström.

Är det rimligt att politiker går igenom varenda busslinje eller trafikförändring?

– Vi har väldigt många linjer och ännu fler hållplatser. Men jag tror att det skulle bli lättare för politiker att sätta sig in i beredningsprocessen om vi fick ta ställning och ansvar för de trafikförändringar som sker.

76:an försvinner – fick ingen hållplats i Slussen

M: "Förvaltningen har expertisen"

Moderaterna i Region Stockholm menar att politiker inte ska besluta om "varje förändring kopplat till hur trafiken ska planeras. Det är trots allt förvaltningen som har expertisen och kunskaperna över trafikala frågor, inte politiker". Via mejl hänvisar de i stället till SL:s presstjänst.

– Vi som tjänstemän på trafikförvaltningen kan inte uttala oss om det här. Man måste skilja på processen om trafikförändringar och de dagliga beslut som fattas av trafikledningarna. Vi tar ju fram en lista med förslag på trafikförändringar. Politiker i kommuner får ha synpunkter på förslagen, sedan tar tjänstemännen det vidare och fattar beslut. Om politiken vill ändra processen får de fatta beslut om det, säger presskommunikatör Claes Keisu.

Trafiknämnden fick inte bestämma om förändringar i busstrafiken

Busslinje 4, 50, 74

I en så kallad paketlösning slutar buss 50 att trafikera Hornsberg. Den kommer i stället att gå mellan Lappkärrsberget och Odenplan. En ny dragning av linje 74 från Söder ersätter den förlorade bussförbindelsen i Hornsberg och får Moa Martinsons torg som ny vändhållplats. Nuvarande ändhållplatsen Krukmakargatan försvinner.

I och med förlängningen av 74:an går den parallellt med 4:an mellan Södra station och Mariebergsgatan. Trafikförvaltningen snabbar därför upp 4:an genom att ta bort hållplatserna Wollmar Yxkullsgatan, Ansgariegatan och Lignagatan.

https://www.mitti.se/nyheter/bussforaren-76an-forsvinner-fran-soder/reptjh!hWesd9MzHlIeAAlX54xGNA/

Busslinje 66 och 76

Linje 76 slutar att trafikera Södermalm och kommer i stället endast att gå mellan Ropsten och Karlaplan.

Linje 66 dras om för att ta över trafiken mellan Medborgarplatsen och Norra Hammarbyhamnen. Bussarna tar en annan väg på östra Södermalm med ny start- och sluthållplats Ljusterögatan.

Hållplatserna mellan Klippgatan och Tengdahlsgatan dras in, samt hållplatsen Renstiernas gata i riktning mot Sofia. Nya hållplatser blir Gotlandsgatan och Ljusterögatan.

Busslinje 53, 54 55

Ytterligare en paketlösning gäller linjerna 53, 54 och 55.

Linje 53 från Karolinska institutet kortas, och går till Henriksdalsberget istället för Finnberget. SL beräknar att restiden kortas med 6 minuter i och med att Katarinavägen öppnas under hösten.

55:an från Tanto blir mer av en renodlad Söderbuss och slutar att gå till Hjorthagen. I stället för att korsa guldbron vid Slussen fortsätter den österut till Finnberget, längs 53:ans tidigare sträckning. Linjen får 20-minuterstrafik.

https://www.mitti.se/nyheter/sa-kan-soders-busslinjer-dras-om-i-host/reptjo!d7JO8xNKoBnfGobY7pUlWQ/

Resenärer mellan Slussen och Stureplan hänvisas till linje 2, och mellan Stureplan och Norra Djurgårdsstaden till linje 75.

Sträckningen vid Storängsbotten 55:an blir av med ersätts av linje 54 från Reimersholme, som förlängs till Hjorthagen via Östermalms IP.

Indragna hållplatser på linje 3 och 77

På linjerna 3 och 77 från Karolinska sjukhuset till Södersjukhuset och Liljeholmen dras hållplatsen Rödabergsgatan i Vasastan in.

Visa merVisa mindre