Kajer. Robert Klingvall, ingenjör på Vaxholms stad, var en av de som först uppmärksammade att det var dags att renovera Vaxholm kajer. Foto: Åsa Sommarström

Vaxholms stad får 185 miljoner till kajen

Vaxholms stad har fått positivt besked om ett avtal som kan ge över 185 miljoner kronor i bidrag till att bland annat renovera kajen. ”Det här innebär att vi kan bygga om till en mer klimatsmart och hållbar stadsmiljö", säger Malin Forsbrand (C).

  • Publicerad 13:56, 4 jun 2021

Det känns otroligt roligt! Det här är mycket större än att bara laga kajen.

– Det känns otroligt roligt! Det här är mycket större än att bara laga kajen, säger Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande i Vaxholm.

För att bekosta renoveringen av stadens kajen har kommunen sökt stöd från Trafikverket för ett så kallat stadsmiljöavtal.

Nu har Trafikverket beslutat att bevilja hela det belopp som Vaxholm sökt – maximalt kan det bli 185 750 000 kronor, uppger kommunen i ett pressutskick.

Motprestation

Stadsavtalet handlar till största delen om att renovera kajområdet så att det ska kunna fortsätta att vara en knutpunkt både för cykel, buss och båt.

Som motprestation för att få stödet ska Vaxholm, förutom detta, även genomföra en rad åtgärder i andra delar av Vaxholm, bland annat ta fram detaljplaner för att kunna bygga flerbostadshus, ta fram en trafikstrategi, förbättra gång- och cykelvägar och bygga fler cykelparkeringar i centrala Vaxholm.

– Det här innebär att vi kan bygga om till en mer klimatsmart och hållbar stadsmiljö, säger Malin Forsbrand (C).

Byggstart i höst

Under hösten 2021 startar renoveringen från Cronhamnsplan till Västerhamnen.

Totalt handlar det om 800 meter kaj som ska rustas upp etappvis.

Att kajerna är i behov av upprustning visade sig 2019 när dykare besiktade olika delar. Det visade sig då att träkistorna i den äldre delen vid gästhamnen var murkna och att stålsponten i den nyare delen från 1960-talet var så rostiga att det i några fall gått hål.

Renoveringsarbetet beräknas vara klart våren 2026 och kosta totalt 381 miljoner kronor.

Vaxholms kajer

Totalt ska 800 meter kaj j rustas upp, från Gästhamnen till Kronudden.

Den äldsta delen, vid Gästhamnen, är en stenmurskaj med träkistor.

Den nyaste delen av kajen, från slutet av 1960-talet, är byggd av betong och stål.

Källa: Vaxholms stad

Visa merVisa mindre