P-HUS. I det planerade parkeringshuset kommer det även att finnas plats för cykelpool, lådcyklar och paketutlämning i entréplan. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Väsby kommun bygger p-hus för 160 miljoner

Parkeringshus i klassisk arkitektur med plats för 300 bilar – det är kommunens och Väsbyhems nya plan för Fyrklövern.

  • Publicerad 09:50, 21 sep 2021

Markparkeringen som finns i området ska ersättas med nya platser i p-huset.

I våras avgjordes den uppmärksammade markanvisningstävlingen om att bygga nya bostadshus i klassisk stil i Upplands Väsby. Nu har det även tagits fram ett förslag på parkeringshuset som ska byggas norr om Mälarvägen, intill de klassiska kvarteren.

I huvudsak kommer parkeringshuset vara för boende på Kavallerigatan. Detta eftersom bostäderna i klassisk arkitektur är planerade att byggas på bostadsrätts­föreningarnas nuvarande parkeringar.

– Markparkeringen som finns i området ska ersättas med nya platser i p-huset, säger Annika Eriksson, mark- och exploateringsingenjör på Upplands Väsby kommun.

Plats för 300 bilar

Enligt förslaget har p-huset plats för cirka 300 bilar, vilket motsvarar bostadsrättsföreningarnas behov i området. På taket planeras ytor för dagvattenhantering. Det ska även finnas utrymme i p-huset för mobila tjänster som exempelvis cykelpool och pakethämtning.

Parkeringshuset beräknas kosta upp till 160 miljoner kronor. Så hur finansieras då bygget?

Kommunen betalar

Tanken är att kommunen ska betala för att bygga p-huset, för att sedan sälja det till det kommunala bostadsbolaget Väsbyhem för 60 miljoner. Men det räcker inte på lång väg.

Ytterligare 60 miljoner tas från pengarna som kommunen redan har fått av Väsbyhem för att de ska få exploatera Fyrklöverns första etapp.

– Det har vi fått för att ta över ett åtagande att ordna p-platser som ersättning för ett tidigare parkeringsdäck, säger kommunens ekonomi- och digitaliseringsdirektör Derk de Beer.

Då återstår alltså 40 miljoner kronor.

– Mellanskillnaden täcks av av exploateringsintäkter. Kommunen får intäkter för att sälja mark och byggrätter i Fyrklövern, säger Annika Eriksson.

P-HUS. Byggnadens betongkonstruktion får en exteriör som kläds i trämaterial med täta och öppna delar med inspiration från gamla järnvägs- och spårvagnshallar. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

DETALJPLAN. Parkerings- och mobilitetshuset ingår i det förslag till detaljplan som kommer att prövas och godkännas för hela området längs Mälarvägen. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor