VISIONEN. Så här är det tänkt att Vasagatan, här sett från Klarabergsgatan, ska se ut när jobbet är klart. Foto: Sweco Architechts

Vasagatan klarar tidsplanen – "paradgata" nästa höst

Vasagatans förvandling till en paradgata går in i en ny fas. I veckan startade arbeten i tre olika områden, samtidigt som andra delar av gatan blir klara nu i maj.

  • Publicerad 15:00, 14 maj 2021

Hösten 2022 ska Vasagatan vara helt klar med breddade gångbanor, separerade cykelbanor, nya träd och bättre belysning. Då har det gått fyra år sedan arbetet startade och delar av gatan blev byggarbetsplatser.

I veckan inleddes arbeten på tre nya ställen. Det gäller östra sidan mellan Klara Vattugränd och Vattugatans bro, mellan Kungsgatan och Bryggargatan, samt södra sidan av Vasaplan, och Östra Järnvägsgatan mellan Vasaplan och Gamla Brogatan.

Räkna med trafikstrul när Vasagatan byggs om på tre platser

Daniel Helldén på Vasagatan. Foto: Privat

Samtidigt har de arbeten som pågått på gatans västra del mellan Vasaplan och Centralplan avslutats. Detsamma gäller för arbetena på den östra sidan mellan Tegelbacken och området under Vattugatans bro, och mellan Kungsgatan och Olof Palmes gata.

– Det känns jättebra att vi börjar bli klara och att vi kan hålla tidsplanen. Nu återstår den östra sidan men det blir i alla fall bredare trottoarer på den andra sidan vilket jag tror kommer ha stor betydelse för upplevelsen av gatan även under byggtiden, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) och fortsätter:

– Nu kan man skönja hur vacker Vasastan kommer att bli – en paradgata med uteserveringar och lummiga träd.

Projektet

Under hela projektet tas 43 träd bort och ersätts av 67 nya.

Ombyggnationen innehåller bland annat bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler träd och ny gatubelysning, enligt staden. Även nya cykelbanor vid Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan ingår i projektet.