Malplacerad. Värmeverket mitt i Dalénum funkar inte när den gamla bostadsområdet omvandlats till bostadsområde. Foto: Google Maps

Värmeverket i Dalénum ska bort – men avvecklingen tar tid

En ny överenskommelse banar väg för att värmeverket i Dalénum snart kan vara historia. Men först måste mark för ny anläggning på ön hittas.

  • Publicerad 05:10, 15 jan 2021

Det är en ny överenskommelse mellan Lidingö stad, Käppalaförbundet och Stockholm Exergi som ska bana väg för att värmeverket med sin höga skorsten som ligger mitt i Dalénumområdet så småningom kan tas bort.

Värmeverket i Dalénum drivs av Stockholm exergi. Det är ett fossildrivet värmeverk som tillsammans med Värtaverket och panncentralen i Gåshaga förser flerfamiljshus och kontor på Lidingö med värme och kyla.

Bättre boendemiljö

Men att ha en oljeeldad industri släpper ut koldioxid i bostadsområdet Dalénum är inte optimalt, anser Lidingö stad.

– Det här kommer avsevärt förbättra boendemiljön i Dalénum, säger Daniel Källenfors.

Värmeverk i Dalénum släpper ut tonvis koldioxid

Han vill att avvecklingen av värmeverket på sikt ska innebära plats för bostäder, närservice och grönyta.

Det kommer dock att dröja. Överenskommelsen mellan de tre parterna är ett första steg i en lång och komplicerad process.

Värmeverket måste ersättas

Bland annat måste man hitta mark på Lidingö för en ny liten produktionsanläggning som ska vara i bruk när det är riktigt kallt, under minus tio grader. Man behöver också eventuellt höja effekten i något av Stockholms exergis andra kraftverk för att kompensera för det bortfall som en avvecklingen av Lidingö värmeverk innebär och bygga en mindre fjärrkylaanläggning för att försörja Dalénum-området.

När värmeverket till slut är borta måste detaljplanen för marken ändras. Det är då man kan bestämma exakt vad marken ska användas till, om det ska byggas bostäder, park eller service.

Klimatsmart värme av avloppsrening

Ytterligare ett syfte med överenskommelsen är att skapa ny klimatsmart energi. Eleffektsituationen i det växande Stockholm är ansträngd. Här kommer Käppalaförbundet in. De har redan ett samarbete med Stockholm exergi i och med panncentralen i Gåshaga, intill reningsverket Käppalaverket. Nu ska de båda parterna utreda möjligheten att utöka värmeproduktionen på eller i anslutning till Käppalaverket med hjälp av spillvärme från avloppsreningen.

Följ med ner i avloppsreningsverket