Krav. För att få anställning i Haninge kommun efter årsskiftet krävs först två och sedan tre doser vaccin. Foto: Pekka Pääkkö

Vaccinkrav på all ny personal i Haninge

Snart måste samtlig personal som nyanställs i Haninge kommuns alla verksamheter vara vaccinerad mot covid-19. Och redan nu ställs vaccinkrav på nyanställd vård- och omsorgspersonal. "Vi är medvetna om att lagen inte är tydlig", säger Meeri Wasberg (S).

  • Publicerad 17:05, 16 dec 2021

Förra veckan infördes krav på vaccination mot covid-19 för all nyanställd vård- och omsorgspersonal i Haninge.

Nu har kommunen tagit vaccinkravet längre. Under onsdagen beslutade en enig kommunstyrelse att införa samma krav för samtlig personal som nyanställs i alla kommunens verksamheter.

– Vi vet att vaccin räddar liv och att det bidrar till att minska smittspridningen. Haninge är en stor kommun och en stor arbetsgivare med stort arbetsmiljöansvar. Alla våra medarbetare träffar kommuninvånare i sina jobb, och krävs det vaccin för att gå på bio då tycker jag också att det är rimligt att vi tar mer ansvar, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det här gäller

Krav på vaccination mot covid-19 gäller samtlig personal som nyanställs i alla kommunens verksamheter.

Besluten omfattar alla typer av nyanställningar; tillsvidareanställningar, visstids- och timanställningar samt praktikanter.

Kommunen anställer varje år cirka 500 nya medarbetare plus timanställda och praktikanter.

För de nya medarbetare som av exempelvis medicinska skäl inte kan ta vaccin kommer det att göras individuella bedömningar och det finns möjlighet att frångå principen om vaccination.

Beslutet om vaccinkrav gäller nya anställningar från och med 1 januari, för vård- och omsorgspersonal från 10 december.

Beslutet är en pandemiåtgärd och ska att utvärderas två gånger under året, och inte tillämpas längre än nödvändigt.

Visa merVisa mindre

Bara en till kommun i landet, Orsa, har valt att gå så långt i sitt vaccinkrav. Där har kommunen anmälts av flera personer till justitieombudsmannen, JO, för man anser att beslutet att neka ovaccinerade jobb är diskriminering och grundlagsbrott, rapporterar P4 Dalarna.

Även i Haninge är man beredd på liknande reaktioner.

– Visst finns det en utmaning i att ta ett beslut tidigt. Vi är medvetna om att lagen inte är tydlig och ser fram emot en prövning, säger hon.

Gäller inte befintlig personal

Beslutet om vaccinkrav för nyanställd vårdpersonal ville man skynda på, och beslutet togs genom ordförandebeslut veckan innan kommunstyrelsens sammanträde.

– Det är särskilt viktigt att medarbetare som jobbar inom särskilt boende, i hemtjänsten och andra omsorgsyrken är vaccinerade. Det är det bästa sättet vi kan skydda våra äldre och mest sköra, sa Meeri Wasberg då.

Men trots det ställer man inte samma vaccinkrav på befintlig personal.

– Vi har inte tagit någon djupare diskussion kring det eftersom vi uppfattat att man inte kan ställa den typen av krav, säger hon.

Men arbetsrättsexperten Tommy Iseskog säger i en intervju i Svt:s Aktuellt att kommunerna kan ställa tydligare krav på vaccinering bland personal som jobbar nära gamla och sköra, men att få gör det vilket han tror beror på bristande kunskap, feghet eller att det då riskerar att bli personalbrist.

– Arbetsgivare och vårdgivare måste göra riskbedömningar, och konstaterar man att man har risk för smittspridning och inte kan hålla avstånd, då måste man vidta den mest effektiva åtgärden. Om det då är vaccination, vilket man på den medicinska kanten tycks vara överens om, så måste arbetsgivaren ställa krav på vaccination, säger han till Svt.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande Foto: Direktpress

För Meeri Wasberg är det nya uppgifter.

– Det är klart att det är intressant att kunna ställa krav. Jag ska be förvaltningen kika närmare på det, säger hon.

Inga omplacerade

I Haninge har det inte varit aktuellt att omplacera ovaccinerad personal som arbetar med människor i riskgrupp. Men här tycker Moderaterna att kommunen borde gå längre.

"Det är ingen mänsklig rättighet att ha vissa arbetsuppgifter eller att jobba för en viss arbetsgivare", skriver man i ett särskilt yttrande till beslutet.

Facket Kommunal konsulterades i beslutet, men valde att lämnade svar utan eget ställningstagande.

– Men de flesta av våra medlemmar känner sig också tryggare med att deras kollegor är vaccinerade. Vad vi hör från ombuden ute på arbetsplatserna så är det bara några enstaka som inte är vaccinerade, säger Alexandra Eldstål, ordförande i Kommunal i Haninge.

Men att börja med omplaceringar ställer hon sig kritisk till.

– Då kan det bli problem att få tag på vikarier för dem, och det är svårt redan i dag. Dessutom kan också vaccinerade sprida smitta. Det viktiga är att följa de basala hygienrutinerna.