Kvarter A, sett från Östbergabackarna i väster. Allmännyttan bygger runt 200 hyreslägenheter. Foto: Svenska Bostäder/KOD Arkitekter

Tyck till om 820 nya bostäder i Östberga

Norra Östberga kan växa med 820 nya bostäder, och skapa mer liv i området. Nu är det dags att tycka till om planerna.

  • Publicerad 06:15, 17 dec 2021

Vi vill öka tryggheten på den här gatan.

Tunnelbaneklara Östberga ska växa rejält. I samverkansprojekt Östberga planeras det studentbostäder, tusentals nya bostäder, förskolor och andra nybyggen i området. Nu är ett av de första projekten – Norra Östberga – ute på samråd fram till sista januari.

Det är grönområden utanför Östbergabackarna mot Åbyvägen och i mellanrummet ner mot Liseberg som ska bebyggas.

Helena Lombrink, projektledare på exploateringskontoret, berättar att projektet är en del i att uppfylla stadens bostadsmål, men att den här planen även har ett annat syfte.

– Vi vill öka tryggheten på den här gatan. Den är lite av en baksida i dag och det har upplevts som lite otryggt att gå längs den. I dag finns ingen bebyggelse på ena sidan utan där är det bara mörk skog, säger hon.

Med entréer och lokaler ut mot Östbergabackarna ska området bli mer levande.

– Det kommer hända saker på ett helt annat sätt, konstaterar hon.

Kvarter B, sett från Åbyvägen. Husen närmast Åbyvägen blir de högsta medan de mot Örbybackarna ska hålla ungefär samma höjd som befintlig bebyggelse Foto: Einar Mattsson/Varg arkitekter

Tre fjärdedelar blir hyresrätter

Fyra olika byggherrar är kontrakterade för de ny kvarteren. Mot Östbergabackarna kommer husen bli mellan fyra och sex våningar för att smälta in i området. Husen ner mot Åbyvägen blir högre med loftgångar utåt för att fungera som bullerskydd.

– Det är mest hyresrätter, säger Helena Lombrink.

Ett av kvarteren består av 199 bostadsrätter medan de övriga blir hyresrätter. Av de senare byggs cirka 200 av allmännyttan.

Nästan all ny bebyggelse sker i grönområden på utsidan av Östbergabackarna. Enligt staden utnyttjas inte områdena speciellt mycket i dag och man bedömer att fördelarna är fler än nackdelarna.

Kvarter C, sett från Östbergabackarna. Här ska det bli 199 bostadsrätter. Foto: ByggVesta/Kjellander Sjöberg

Kvarter D, sett från Östbergabackarna i söder. I grönområdena som blir kvar på på nedsidan, ner mot Liseberg, ska man anlägga en permanent lekstig. Foto: Sveafastigheter/Urban Design

Samråd januari ut

För den som vill kolla in förslaget går det att se på bland annat Östberga kulturhus.

– Det är samråd fram till sista januari. Då kan alla som bor i närheten, och andra som blir påverkade, lämna synpunkter, säger hon.

Byggstart för projektet blir tidigast i slutet av 2026. Håller den ytterst preliminära tidsplanen kan det bli inflyttning i slutet av 2029.

Nybyggnadsområde. Kvarteren som kan resultera i 820 nya lägenheter i Norra Östberga. Foto: Stockholms stad

Tyck till om 820 nya bostäder

Samrådet pågår mellan 7 december 2021 och 31 januari 2022.

Planerna finns att se på Östberga kulturhus och på Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings kontor.

Vill man se en modell finns den uppbyggd på Tekniska nämndhuset på Fleminggatan.

Visa merVisa mindre