Fick böter. Nu flyttar Ann-Britt Bengtsson sin bil med 24 timmars mellanrum för att inte få böter igen. Och hon är noga med att bara stå på vägen utanför huset, inte vid sidan av för att riskera en terrängbot igen. Foto: Maria Nykvist

Tungelstabor frågande till p-botsoffensiv

Efter drygt 50 år på villagatan i Tungelsta har 82-åriga Ann-Britt Bengtsson, men också flera av hennes grannar, börjat få p-böter när de parkerar utanför husen. Helt i sin ordning menar kommunen, och hänvisar till gamla bestämmelser.

  • Publicerad 16:34, 3 dec 2021

Här har jag stått i alla år och det har aldrig varit ett problem

Under många år har Ann-Britt Bengtsson, 82, parkerat utanför huset på Backvägen i Lillgården i Tungelsta dit hon flyttade på 1960-talet.

Nedfarten till garaget är smal och brant, så hon har i stället ställt bilen på en asfalterad remsa mellan hennes hus och vägen eller på en smal remsa gräs några meter längre fram.

Men nyligen fick hon en p-bot på 900 kronor för att hon hade parkerat i terräng. Kort därefter blev det en bot på 500 kronor på samma plats för att hon hade stått längre än 24 timmar.

Hon berättar att även grannar har lappats, och att de är lika frågande till böterna.

Enligt siffror från kommunen har ett 30-tal p-böter delats ut på Backvägen sedan i september.

– Det är fasiken inte klokt. Jag blev helt nere när jag fick böterna, det är mycket pengar för mig. Här har jag stått i alla år och det har aldrig varit ett problem, säger Ann-Britt Bengtsson.

Foto: Maria Nykvist

Inget bedrägeri

Först trodde hon att det handlade om ett bedrägeri, men när hon tog kontakt med kommunen visade det sig vara helt i sin ordning.

– Här liksom på i stort sett alla villagator i Haninge och i resten av landet är det de generella bestämmelserna kring stannande och parkering som gäller, och då få man parkera 24 timmar på allmän plats. Så har det sett ut i många år. Och är det en gräsrand bredvid vägen så är det terräng, säger Richard Hällsten, trafikingenjör på kommunen.

För att undvika att lappas för att stå i terräng, så får man flytta ut bilen några decimeter så att den står på vägen, det gäller även på den asfalterade remsan intill vägen.

– Vi får många frågor kring det här. Det skulle kanske kunna behöva vara tydligare skyltat om 24 timmarsregeln, men det är kostsamt att sätta upp nya skyltar överallt, säger han.

Ingen riktad insats

Att många lappas i Lillgården under hösten handlar inte om någon riktad insats.

– Nej, det började nog snarare som en slumpkontroll, där p-vakter såg att det fanns ett problem med felparkeringar och kom tillbaka. Vi styr inte p-vakterna förutsatt att det inte har kommit in ett klagomål, säger Richard Hällsten.

Så säger lagen

Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng.

På allmän plats inom tättbebyggt område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser och inom vägområde för allmän väg får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Källa: Trafikförordning (1998:1276) paragraf 48 och 49a

Visa merVisa mindre