NYA REGLER. Transportstyrelsen vill se nya regler för eldrivna enpersonsfordon, som elsparkcyklar. Foto: Sacharias Källdén

Stopp för att köra elsparkcyklar på trottoarerna

Stopp för elsparkcyklar på trottoarer – men ingen promillegräns, hjälmtvång eller egen fordonskategori. Så vill Transportstyrelsen styra upp de omdebatterade fordonen. Trafikborgarrådet Daniel Helldén (Mp) är dock besviken.

  • Publicerad 13:20, 1 mar 2021

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett eventuella regeländringar för eldrivna enpersonsfordon – främst elsparkcyklar som hamnat under lupp de senaste åren men även elcyklar.

P-vakter ska rensa bort elsparkcyklar från trottoarerna

Flera nya förslag

Nu presenterar de sin tredje och sista rapport där en rad förslag till förändringar presenteras och som nu skickas vidare till regeringen för beslut.

✓ Stopp för att köra elsparkcyklar på trottoaren, vilket idag är tillåtet i gångfart. Bara eldrivna enpersonsfordon avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning ska få använda gångbanorna framöver.

✓ Ingen ny fordonskategori för eldrivna enpersonsfordon som elsparkcyklar eller elcyklar.

✓ Ta bort möjligheten att cykla på väg med hastighetsbegränsning på 50 km/h om det finns en cykelbana, om det inte är ”lämpligare med hänsyn till fordonets bredd eller med hänsyn till färdmålets läge.”

– Med förslagen vill vi göra det möjligt att utveckla trafiksäkrare, hållbarare och mer ändamålsenliga fordon. Men också förtydliga att förare av elsparkcyklar och likande fordon ska följa trafikreglerna för cykel, säger Pernilla Bremer, utredare på Transportstyrelsen i ett uttalande.

Är elsparkcyklar Stockholms nya fyllefordon?

Värst på kvällar och nätter

Majoriteten av olyckorna med elsparkcyklar har skett på kvällar och nätter enligt transportstyrelsen men det blir ingen promillegräns för just eldrivna enpersonsfordon enligt deras förslag. Dagens regelverk är tillräckligt. Samtidigt öppnar de för ändringar framöver.

”Krav på en promillegräns i samband med cykling bör undersökas övergripande för alla typer av cyklar och inte endast relaterat till eldrivna enpersonsfordon” skriver de i rapporten.

Kommunen kan göra mer

Ilskan kring hur elsparkcyklarna används och parkeras kan hanteras av kommunerna med dagens bestämmelser enligt Transportstyrelsen. De menar att kommunerna ”i större utsträckning bör utnyttja upphandling som ett verktyg för att komma till rätta med felparkerade elsparkcyklar.” 

Trafikborgarrådet i Stockholm, Daniel Helldén (MP) är av en annan uppfattning. I en kommentar till Transportssyrelsens utredning säger han att:

– Vi vill komma till rätta med röran på våra gator. Då behöver vi få bestämma var och hur elsparkcyklarna ska ställas. Transportstyrelsen duckar helt för parkeringsproblemen och dumpar frågan i kommunernas knä. Vi hade förväntat oss mer, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Fler förslag

Inget lagkrav på hjälm för dessa fordon föreslås. Användningen av huvudskydd ”bör istället öka genom att kunskapen om trafiksäkerhet, trafikregler och fördonsregler ökar hos allmänheten.” enligt Transportstyrelse. Där betonar de även att det finns ett behov av att öka kunskapen kring trafikregler och trafiksäkerhet kopplat till cykel och att det inte ligger på någon myndighets bord.

Ta bort begränsningen på 250 watt av motoreffekten för elsparkcyklar men begränsningen för elcyklars effekt blir kvar. Maxfarten ska fortsatt vara 20 km/h.

Ta bort möjligheten att märka ut cykelpassager efter 1 januari 2023 och att dessa ska vara borta från infrastrukturen till 2030. Antingen tas de bort helt eller byggs om till cykelöverfarter, enligt myndigheten.

Visa merVisa mindre