Stefan Amér vill ha tät testning på äldreboendena. Foto: Privat

Snabbtopsa personal på boenden innan passet

En tops i näsan innan du får kliva in på jobbet. Det kan bli verklighet vid regionens äldreboenden. Familjeläkarna drar nu igång en studie med snabbtester.

  • Publicerad 05:27, 12 nov 2020

Man kan bära på viruset utan att ha några symtom.

Spridningen av corona-viruset ökar åter på äldreboendena. Enligt den senaste rapporten finns nu smittade på 48 boenden i Region Stocholm, och det är 20 fler än förra veckan.

– Det här har vi varnat för sedan i mitten på september. När det finns en tydlig ökning i samhället kommer det in på äldreboendena till slut, säger Stefan Amér på Familjeläkarna.

Antigentest

Men nu ska smittan stoppas vid dörren.

Familjeläkarna, som ansvarar för läkarinsatserna vid närmare hälften av de 313 särskilda boenden för äldre som finns i regionen, startar en pilotstudie med ett antigentest, som på 15 minuter ska visa om personen bär på virus.

Tas i näsan

Studien görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Smittskydd Stockholm och Karolinska institutet, som ska utvärdera testerna genom att jämföra med vanliga PCR-tester.

– Proverna tas långt bak i näsan, och förs ner i provrör som sedan läses av, och det utförs av vårdpersonal, säger Stefan Amér.

Klart: Stockholm inför nytt besöksstopp på boenden

Alla screenas

På så vis kan alla, boende som personal, provtas regelbundet. Målet är att införa en sådan rutin på alla äldreboenden.

– Studier har visat att man kan bära på viruset utan att ha några symtom, och smitta ner boende och kollegor. En sjukhusstudie visade att sju procent av personalen där var smittade utan att ha några symtom.

Testning går för långsamt

Han har länge förespråkat utökad testning, men kapaciteten i regionen är för låg, menar han, både vad gäller labb och de team som utför provtagningarna.

– Och smittspårningen, som är helt nödvändig, den funktionen fungerar inte heller som avsett utan är för långsam och ineffektiv, säger han.

Personalbrist

"Risken" vid effektiv testning är förstås att personal måste skickas hem.

Stefan Amér menar att regionen och kommunerna borde samarbeta, så att verksamheter som har personal att avvara kan stötta på äldreboendena.

Besökare kan testas

Kanske kan testerna även användas för besökare.

– Det är nästa steg. Det kan ju vara skönt att som anhörig veta att man inte kommer in med någon smitta, säger Stefan Amér.

UPPGIFTER: Totalt besöksstopp på äldreboenden i Stockholm planeras

Viktigt få träffa anhöriga

Han är ingen anhängare av besöksförbud.

–Nej, det är ett stort ingrepp i den personliga integriteten. De äldre är sköra, och har ofta kort tid kvar, och då är det väldigt viktigt att få träffa anhöriga.