Efter länsstyrelsens beslut om att häva bygglovet för bussdepån i Enlunda tar SL nu nya tag.

Ett nytt förslag håller på att tas fram som hanterar alla avvikelser som länsstyrelsen tog upp i sitt beslut.

"Arbetet påbörjades i måndags den 7 augusti och avsikten är att vi ska vara klara med en ny bygglovsansökan under hösten 2023", skriver Natalie Nordenswan, presskommunikatör på trafikförvaltningen i Region Stockholm, i ett mejl till Mitt i Mälarö.

Det nya förslaget kommer tas fram i samråd med Ekerö kommun, men det är SL som söker bygglovet.

När beslutet upphävdes i somras hamnade bollen därför hos dem.

– Så länge det inte kommer in ett nytt ärende så har vi på kommunen ingenting att jobba med, säger Eva Palm, bygglovschef på Ekerö kommun.

Ska ersätta bussdepån i centrum

Det var i december 2022 som byggnadsnämnden klubbade igenom bygglovet för en bussdepå på tre våningar och bland annat komplementbyggnader, parkeringsplatser, murar och uppställningsyta för bussar.

Den nya bussdepån ska ersätta den som nu finns i Ekerö centrum, där det i sin tur ska bli nya butiker och bostäder.

När den nya bussdepån är klar kan den som finns i Ekerö centrum flytta och ge plats för de nya centrumplanerna.

När den nya bussdepån är klar kan den som finns i Ekerö centrum flytta och ge plats för de nya centrumplanerna.

Claudio Britos

Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut eftersom de ansåg att byggnadernas position skiljer sig åt i den nybyggnadskarta som lämnades i bygglovsansökan, jämfört med hur de låg placerade i den illustrationskarta som gjorts tidigare.

I nybyggnadskartan har byggnaderna flyttats bort från Färentunavägen till den sydvästra delen av planområdet.