Planen är att servicehuset ska inrymma garage, kontor och personalutrymmen.

Just nu pågår arbetet med den nya byggnaden och ungefär hälften av parkeringsplatserna vid kyrkan har stängts av. Fler parkeringsplatser finns nedanför backen.

Efter inflyttningen, som planeras ske under senhösten, rivs den gamla byggnaden och nya parkeringsplatser görs där det befintliga huset står i dag.