I Farsta har man redan bestämt sig för att ta över skötseln av parkmarken. I Hägersten-Älvsjö likaså.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har i år fått i uppdrag att utreda hur ett övertagande av parkskötsel och andra sysslor som i dag utförs av företaget Svevia skulle kunna se ut.

Svevia vars avtal löper ut hösten 2026 jobbar även med vinterväghållning på parkvägar, naturvård i naturreservaten, arboristjobb och dykning vid badplatserna inför badsäsongen.

– Vi ska utreda vilka moment som vi bör och kan sköta själva, och vad vi ska upphandla, säger Maria Haskas, enhetschef för stadsmiljö och stadsutveckling.

Maria Haskas på stadsdelsförvaltningen.

Maria Haskas på stadsdelsförvaltningen.

Anders Björklund

Beslut i år

Hur många förvaltningen skulle behöva anställa själva, liksom vilken maskinpark som behövs och ekonomin i ett övertagande utreds också. Man ska även se över hur ett samarbete med Farsta och Enskede-Årsta-Vantör kan se ut. Ett samarbete skulle exempelvis kunna gälla maskinpark och verktyg, lokaler och specialister.

– Innan året är slut ska vi lägga fram underlag med förslag till beslut om vi ska ta över i egen regi eller inte. Det här är en politisk fråga.

Den rödgröna majoriteten i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har beställt utredningen. Nämndens ordförande Cecilia Obermüller (MP) tror på flera fördelar.

Miljöpartiets Cecilia Obermüller.

Miljöpartiets Cecilia Obermüller.

Pressbild

– Visserligen är förvaltningens personal duktig på att peka med hela handen, men i dag får de lägga tid på att kontrollera vad som görs och att det görs rätt. Om vi har skötseln i egen regi kan vi kanske få ökad kompetens i parkskötsel och i arbetet för biologisk mångfald, säger Obermüller som även nämner en möjlighet att lättare kunna erbjuda sommarjobb och arbetsträning.

Oppostionen: "Stora investeringar"

Enligt stadsdelsförvaltningen har kostnaden för Svevias jobb i Hammarby-Skarpnäck de senaste tre åren snittat på 13,7 miljoner kronor. Och några allvarligare klagomål har inte kommit på det utförda arbetet.

Henrietta Ludwig, Centerpartiet.

Henrietta Ludwig, Centerpartiet.

Rosie Alm.

Partier i oppositionen har ett kritiskt öga till idén om att ta tillbaka driften.

Henrietta Ludwig (C) och Kristina Lutz (M) skriver i ett gemensamt uttalande till Mitt i att parkskötsel kräver stora investeringar i maskiner och förvaring.

"Om en utredning visar att förvaltningen kan göra det till en bättre kostnad eller med bättre kvalitet själva så motsätter vi oss inte det. Dock är det viktigt att entreprenörerna fått samma förutsättningar och riktlinjer så att de inte bedöms på fel kriterier", skriver de.