Instängslingarna vid Rosenparken och det gamla kolonilottsområdet vid Riddersvik kommer blir kvar i betydligt fler år än staden först hade planerat. Arbetet med saneringen av marken drar ut rejält på tiden.

– Vi har nu sökt statsstöd för saneringen och även kompletterat ansökan med ett flertal uppgifter som länsstyrelsen och Naturvårdsverket efterfrågat. Vi hoppas ju på att de kommer finansiera saneringen, beskedet från Naturvårdsverket kommer troligtvis efter sommaren, säger Margaretha Larsson Almqvist, exploateringkontorets projektledare.

Varit avstängt i över tre år

I över tre år har Rosenparken och kolonilottsområdet vid Riddersviks herrgård varit avstängt. Det var i förarbetena inför det stora bostadsprojektet som föroreningar i jorden upptäcktes 2020. Att jorden saneras är helt avgörande för att spaden ska kunna sättas i marken för de många hundra bostäder som planeras.

Det gamla kolonilottsområdet, som skiljer Riddersviks herrgård från Mälaren, har vuxit igen sedan det stängdes 2020. "Snart kommer man inte kunna se Mälaren längre från herrgården, det är väldigt tråkigt", säger Anna Rössel, chef på Riddersviks herrgård.

Det gamla kolonilottsområdet, som skiljer Riddersviks herrgård från Mälaren, har vuxit igen sedan det stängdes 2020. "Snart kommer man inte kunna se Mälaren längre från herrgården, det är väldigt tråkigt", säger Anna Rössel, chef på Riddersviks herrgård.

Malin Lövkvist

Enbart lekplatsytorna är tillgängliga. De har nämligen ren sand som påförts i ett senare skede. Ute vid Riddersvik träffar Mitt i på många som strövar förbi och beklagar den utdragna saneringen. Gina Myhrvold är ute och går med sin pojkvän längs det gamla kolonilottsområdet. De brukar bada i Mälaren i närheten.

– Kolonilottsområdet var så mysigt. Man trodde att det alltid skulle finnas här när man gick förbi Riddersvik. Nu är allt bara övergivet. Jag tycker det kunde informerats mer om avstängningarna och vad man hittat i marken, säger Gina.

Gina Myhrvold och hennes pojkvän brukar bada i närheten av Riddersviks herrgård.

Gina Myhrvold och hennes pojkvän brukar bada i närheten av Riddersviks herrgård.

Malin Lövkvist

Saneringen beräknades i sin helhet, innan inflationen, kosta cirka 83 miljoner och Naturvårdsverket och länsstyrelsen väntas finansiera arbetet. Stadens bud hösten 2021 var att genomföra hela saneringen under 2023 – men arbetet är alltså flera år försenat. Först 2022 inleddes de detaljerade markundersökningarna, som nu är klara.

Inger Nilsson, 57, har bott intill Riddersvik en stor del av sitt liv, men det börjar bli länge sen hon var inne i Rosenparken. "Jag tycker det är för jäkligt och rent uselt att saneringen tar sådan tid. Jag bara undrar varför?", säger hon.

Inger Nilsson, 57, har bott intill Riddersvik en stor del av sitt liv, men det börjar bli länge sen hon var inne i Rosenparken. "Jag tycker det är för jäkligt och rent uselt att saneringen tar sådan tid. Jag bara undrar varför?", säger hon.

Malin Lövkvist

– Höga halter av olika metaller har påträffats vid markundersökningarna, och det finns ett behov att reducera framförallt halterna av bly. Föroreningarna ligger i områdena där Riddersviks gård under 1900-talet bedrev grönsaks- och fruktodling. Vi bedömer att föroreningarna kommer från användningen av gödnings- och jordförbättringsmedel, som kommit från Lövsta sopanläggning, säger Margaretha Larsson Almqvist.

Anna Rössel, chef på Riddersviks herrgård, sitter ute i herrgårdens trädgård. Hon är väldigt bekymrad över att kolonilottsområdets avstängning drar ut på tiden. "Folk frågar oss hela tiden om när områdena ska öppna upp igen. Det är frustrerande att utsikten ner mot vattnet är på väg att försvinna av de igenväxta kolonilotterna. Man har dumpat plaststolar och bara lämnat området", säger hon.

Anna Rössel, chef på Riddersviks herrgård, sitter ute i herrgårdens trädgård. Hon är väldigt bekymrad över att kolonilottsområdets avstängning drar ut på tiden. "Folk frågar oss hela tiden om när områdena ska öppna upp igen. Det är frustrerande att utsikten ner mot vattnet är på väg att försvinna av de igenväxta kolonilotterna. Man har dumpat plaststolar och bara lämnat området", säger hon.

Malin Lövkvist

Gamla torp har funnits här

Arkeologer har medverkat vid markundersökningar för att identifiera eventuella spår av de gamla torpen Flottwijk och Stenhagen. Fornminnen påverkar hur schakten kan utföras.

– Möjligen har spår av torpet Flottwijk, mellan kullen och koloniområdet, påträffats i form av huggna stenar, säger Larsson Almqvist.

Aron Tesfaghebriel, 52, flyttade nyligen till Hässelby villastad från Hässelby gård. "Det låter som lång tid att avstängningarna måste pågå till och med 2027".

Aron Tesfaghebriel, 52, flyttade nyligen till Hässelby villastad från Hässelby gård. "Det låter som lång tid att avstängningarna måste pågå till och med 2027".

Malin Lövkvist

Får staden ett positivt beslut om statsstöd inom de närmaste månaderna tror Margaretha Larsson Almqvist att upphandlingen av entreprenaden kan göras innan 2023 är slut.

– Det innebär att vi kan planera avhjälpande åtgärder under 2024 och att saneringen utförs under år 2024-2027. Både Rosenparken och det gamla kolonilottsområdet måste vara avstängt fram tills hela saneringen är genomförd.

Eva och Arne Roos från Jakobsberg är två andra som är ute och går.

– Det är sju år som det här kommer var avstängt. Det känns väldigt tråkigt. Man saknar parken, säger Eva.

Shala Shiasi, som här står intill Rosenparken, bor intill Riddersvik sedan många år tillbaka. "Folk brukade ha picknick här inne i parken,. Det är jättetråkigt att det tar sådan tid", säger hon.

Shala Shiasi, som här står intill Rosenparken, bor intill Riddersvik sedan många år tillbaka. "Folk brukade ha picknick här inne i parken,. Det är jättetråkigt att det tar sådan tid", säger hon.

Malin Lövkvist