Den senaste tiden har det stormat kring Broskolan. Vid tre tillfällen det senaste året har skolans rektor bytts ut. Utbildningskontorets ledning spenderade själva mycket tid på skolan för att bättre lära känna verksamheten under våren som gick, då började en bild växa fram. Detta resulterade i att en konsult togs in för att genomföra en genomlysning.

Konsulten fick i uppdrag att titta på tre områden på skolan: kultur, struktur och ledarskap.

Mitt i har tagit del av rapporten, en 15 sidor lång skrivelse som baseras på intervjuer med lärare, personal och observationer på plats. Måndagen den 14 november presenterades rapporten för Broskolans personal, ledning och utbildningskontorets chefer.

Lars-Erik Larsson och Kicki Nordlander, ordförande­, Lärarförbundet Upplands-Bro.

Lars-Erik Larsson och Kicki Nordlander, ordförande­, Lärarförbundet Upplands-Bro.

Niklas Loman

Facket: ”Är undermåligt”

Några som också deltog vid detta möte var Lärarförbundets två lokala ordförande: Kicki Nordlander och Lars-Erik Larsson.

– Vi tycker att rapporten är undermålig och alltför subjektiv. Däremot finns det arbetsmiljöproblem som framgår som vi också är medvetna om, säger Lars-Erik Larsson.

Kicki Nordlander förklarar att det som sker nu från fackets sida är att man analyserar innehållet i rapporten och tittar på vilka krav man avser att ställa på arbetsgivaren, Upplands-Bro kommun.

– Det största problemet är att rektorerna inte kan vara kvar på skolan, det blir ett otydligt ledarskap. Det blir inte ett bra långsiktigt arbete, säger Lars-Erik Larsson.

Enligt Lärarförbundet så ska handledning erbjudas personal samt den nya tillförordnade rektorn kommer att få stöd från arbetsgivaren.

Fredrik Nordvall, utbildningschef, Upplands-Bro kommun

Fredrik Nordvall, utbildningschef, Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun

Utbildningschefen nöjd

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbundet har gemensamt formulerat ett svar på rapporten som man skickat in till kommunen. Fredrik Nordvall är nöjd med resultatet och tycker att man nu har ett underlag att gå vidare med för att ta fram en handlingsplan.

En stor och viktig del av ett sådant arbete är att rekrytera en rektor till skolan. Gärna någon som har lång erfarenhet och kvaliteter som är till nytta för det förändringsarbete som behöver göras.

Hur ser du på innehållet i rapporten?

– Det är en situation som vi ska ta på allvar. Det måste naturligtvis genomföras åtgärder för att få Broskolan att bli en skola som är så bra den bara kan för eleverna.

Vilka delar tar ni på störst allvar?

– Risken att det går en massa energi till annat, som borde ha lagts på eleverna.

Upplands-Bro kommuns kommunhus, Kungsängens centrum

Upplands-Bro kommuns kommunhus, Kungsängens centrum

Niklas Loman

Reflekterande dokument

I ljuset av Lärarförbundets kritik konstaterar Fredrik Nordvall att rapporten om Broskolan inte är, eller ska ses som, en vetenskaplig rapport. Han menar att man ska se på rapporten som ett observerande och reflekterande dokument.

– Jag ser det som ett observationsdokument som gör en beskrivning av nuläget. Sen är det ju vår profession som tar emot den, och lägger på det rastret: vad säger vetenskapen?

Nordvall konstaterar att när arbetet kommer till att vidta åtgärder på Broskolan så ska de åtgärder man tar vila på forskning och beprövad erfarenhet, enligt vad skollagen säger.

Rapporten om Broskolan presenterades för personalen vid ett möte måndagen den 14 november.

Rapporten om Broskolan presenterades för personalen vid ett möte måndagen den 14 november.

Niklas Loman

”Inte en skola i fritt fall”

Utbildningschefen återkommer till perioden under våren då han själv spenderade mycket tid på skolan. Både lärare och elever beskrev då för honom ett lugn på skolan vad det gäller studiero.

– Det är viktigt att säga det, att det här inte är en skola i fritt fall, säger Fredrik Nordvall och tillägger:

– Jag skulle inte vara orolig att ha mina egna barn där, absolut inte, det kan jag säga rakt av. Däremot, är det en bra arbetsmiljö för lärarna? Skulle det vara roligt att vara lärare på Broskolan i dag? Nej, säkert inte.