– Vi står bakom vårt beslut att stänga ned deras verksamhet alla dagar i veckan. Den här rapporten är bara en konfirmation på att vi tog rätt beslut, säger Dag Ahlse (C), 1:a vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Det var för en månad sedan som kommunen abrupt avslutade sitt samarbete med ABF Botkyrka-Salem som utförare av den öppna fritidsverksamheten i Botkyrka, ett samarbete som sträckte sig 40 år bakåt i tiden.

Beskedet kom som en chock för personal, barn och föräldrar. Kommunen ville inte säga mer än att det berodde på allvarliga brister i arbetsmiljön och ABF Botkyrka-Salems ledning stod som frågetecken.

Skyddsväst på

Nu är granskningen klar. Den visar att narkotika har hittats på fritidsgårdarna vid flera tillfällen, personer med kriminell bakgrund har anställts, obehöriga äldre har vistats på gårdarna i skyddsväst och pengar som var avsedda för fritidsbarnen har gått till annan ABF-verksamhet och onödigt dyra inköp.

Det är säkerhetsföretaget 2Secure som utfört granskningen. De har genomfört intervjuer med personer som har eller har haft anställning inom verksamheten, med kultur- och fritidsförvaltningen och Botkyrkapolisen. De har också inhämtad dokumentation från ABF och kommunen.

Drogfynd anmäldes inte

Enligt rapporten har anställda hittat hasch och kokain inne på fritidsgårdarna och valt att anmäla detta till polisen. När en ledningsperson inom ABF Botkyrka-Salem fick veta om anmälan ska personalen blivit tillrättavisad. Sådana händelser skulle i framtiden anmälas till ledningspersonen som i sin tur skulle anmäla det till polisen.

När narkotika hittades vid ett senare tillfälle kom ledningspersonen och hämtade narkotikan, enligt den intervjuade personalen. Det här har däremot inte dokumenterats av ABF, visar 2Secures granskning. Någon anmälan vid det tillfället kunde heller inte hittas i polisens anmälningssystem.

ABF: "Vi kan förklara alla händelser"

Christina Zedell är ordförande på ABF Botkyrka-Salem och dessutom ledamot i kommunfullmäktige för Socialdemokraterna. Hon tror inte på det som står i rapporten.

– Allt i rapporten är lögn och baserat på lösryckta påståenden, och den här händelsen är en av dem. Vi har aldrig hört talas om det förutom ett tillfälle där man hittade narkotika på byggnadens tak, men då kom polisen och hämtade det, skrev en rapport och så var det inte mer med det, säger Christina Zedell, ordförande på ABF Botkyrka-Salem, och fortsätter:

– Vi kan förklara alla händelser som den här partsinlagan framhäver som felaktigheter.

Du kallar det här för en partsinlaga, varför?

– Vi har inte fått komma till tals alls i det här. Vi har inte fått bemöta något av det som har kommit fram, och det ställer vi oss kritiska till. Vi vädjade till säkerhetsbolaget om att träffa oss och ge vår bild så att det inte blir en ensidig partsinlaga på det här sättet. Nu utmålar de oss som kriminella, och det blir jag upprörd över. Det är nästan så att jag vill polisanmäla oss själva så att vi får en ordentlig prövning.

ABF Botkyrka-Salem har överklagat kommunens beslut att säga upp avtalet om fritidsverksamhet.

Mitt i Botkyrka har sökt säkerhetsföretaget 2Secure för att låta dem bemöta Christina Zedells kritik. Men företaget hänvisar till Botkyrka kommun.

– Granskarna själva menar att delar av rapporten kan ses som partsinlaga, men det har jag sagt till ABF att det alltid är den sammanvägda bilden som vi behöver förhålla oss till. Om då granskaren gör bedömningen att den sammantagna bilden är att det är väldigt allvarliga missförhållanden så är det vad vi utgår ifrån, Pernilla Vera Jr, säkerhetsdirektör på Botkyrka kommun.

Centerpartisten Dag Ahlse var den som, för kultur- och fritidsnämndens räkning, fattade ordförandebeslutet om att säga upp ABF:s kontrakt. Han menar att det är Christina Zedell som far med osanning.

– Vi har gång på gång försökt att få dem att samarbeta i frågan, men de har vägrat lämna in underlag till granskningen. Nu är de kallade till ett möte på måndag för att få bemöta det här, säger han.

Kommunal regi

Nu ska kommunen gå in och ta över driften för fritidsgårdarna och klubbarna. En av klubbarna har redan startat, samtidigt pågår rekrytering av personal för resten av klubbarna och samtliga gårdar.

Känns historien igen? Det här liknar det som föranledde att kommunen stängde ner alla mötesplatser för unga vuxna (16–20-åringar) år 2019. Även då var ett av argumenten att droger och kriminella element hade tagit sig in på gårdarna.

Skillnaden är att det var kommunen som styrde de mötesplatserna.

Hur ska man förhindra att en sådan situation sker igen på i de nya kommunalstyrda fritidsverksamheterna?

– Det här är en av de viktiga erfarenheter som vi dragit en hel del lärdom ifrån. Det handlar bland annat om att vi behöver säkerställa kompetensen hos personalen. Så att de, utöver sitt pedagogiska uppdrag, kan hantera utmaningarna vad gäller gränssättning och att vara tydlig vuxen, samtidigt som man säkerställer en trygg och säker miljö för barn och unga, säger Pernilla Vera Jr.