Som Mitt i har skrivit tidigare står två gamla hus mittemot Örbyskolan och förfaller. Det har funnits planer på att riva och bygga nytt bostadshus, men tidigare i år fick nybyggnadsförslaget avslag. Rivningslov gavs däremot, men byggnaderna står kvar.

– Det ser väldigt tråkigt ut. Tidigare låg där en skomakare och en kinesisk restaurang men de har stängt igen för flera år sedan. Fastigheterna drar ner intrycket av Örby. Sorgligt, säger Gunilla Fulton som bor i området.

Fastighetsägaren Örby Bostadsutveckling AB säger att planerna just nu ligger på is på grund av det ekonomiska läget, och vill inte kommentera mer än så.

Oviss framtid för gamla hus i Örby

I Örby står två gamla hus och förfaller på Gamla Huddingevägen. Det finns planer för att husen ska rivas och ersättas med ett nytt flerbostadshus med processen drar ut på tiden.

De två gamla husen på Gamla Huddingevägen 428-430 i Örby har stått tomma i flera år. Trädgårdarna är igenväxta och flera av husens fönster är trasiga.

Förbipasserande Ann Lundquist har bott i området i 42 år och har en speciell historia till husen. Hennes farmors mamma hade en mjölkbutik där på 20-talet. Hon har även jobbat hela sitt yrkesliv på skolan som ligger mitt emot husen. Nu tycker hon att husen ska rivas.

– De står och förfaller, jag tycker att man ska bygga bostäder till unga där i stället, säger hon.

Eelaf Abbas bor också i området, hon är mammaledig och ute på promenad. Hon hoppas att husen kommer till användning snart, hon har sett råttor utanför dem och tycker också att det är tråkigt att de stått tomma så länge.

Avslag på byggplan

2018 beviljades en entreprenör rivningsbeslut för att i stället bygga flerbostadshus på tomten. Rivningen påbörjades inte inom den föreskrivna tiden på två år så entreprenören fick skicka in en ny ansökan.

Enligt Anna Eriksson, enhetschef för bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret, behandlades ärendet i mars i år. Det blev bifall för rivning men avslag för nybyggnad av flerbostadshus med motiveringen att nybyggnadsförslaget bättre behövde anpassas till den omkringliggande miljön.

Nu inväntar stadsbyggnadskontoret ett nytt förslag på nybyggnation.

– Det finns flera flerbostadshus längs Gamla Huddingevägen och enligt detaljplanen finns inga hinder att ett sådant byggs även på denna platsen. Men förslaget behöver bättre anpassas till omkringliggande bebyggelse, säger Anna Eriksson. 

Renoveras eller rivas?

Skönhetsrådet ser helst att husen renoveras och får stå kvar medan Stadsmuseet anser att det inte finns tillräckligt med kulturvärden kvar i husen.

Inte heller stadsbyggnadskontoret ser rivningen av husen, som beräknas vara uppförda i början av förra seklet, som något problem.

Mitt i har sökt entreprenören som lämnade in nybyggnationsförslaget för en kommentar.

Skönhetsrådets yttrande

"Sammanfattningsvis är det rådets uppfattning att de två befintliga villorna bör få stå kvar, i andra hand att en ny byggnad på platsen bör följa befintligt bebyggelsemönster längs Gamla Huddingevägen. Det vill säga med radhus eller bostadshus med trapphus som nås via gemensamma portar mot gatan samt förgårdsmark i form av en obruten marklinje mellan gata och hus."