De två gamla husen på Gamla Huddingevägen 428-430 i Örby har stått tomma i flera år. Trädgårdarna är igenväxta och flera av husens fönster är trasiga.

Förbipasserande Ann Lundquist har bott i området i 42 år och har en speciell historia till husen. Hennes farmors mamma hade en mjölkbutik där på 20-talet. Hon har även jobbat hela sitt yrkesliv på skolan som ligger mitt emot husen. Nu tycker hon att husen ska rivas.

– De står och förfaller, jag tycker att man ska bygga bostäder till unga där i stället, säger hon.

Eelaf Abbas bor också i området, hon är mammaledig och ute på promenad. Hon hoppas att husen kommer till användning snart, hon har sett råttor utanför dem och tycker också att det är tråkigt att de stått tomma så länge.

Avslag på byggplan

2018 beviljades en entreprenör rivningsbeslut för att i stället bygga flerbostadshus på tomten. Rivningen påbörjades inte inom den föreskrivna tiden på två år så entreprenören fick skicka in en ny ansökan.

Enligt Anna Eriksson, enhetschef för bygglovsavdelningen på stadsbyggnadskontoret, behandlades ärendet i mars i år. Det blev bifall för rivning men avslag för nybyggnad av flerbostadshus med motiveringen att nybyggnadsförslaget bättre behövde anpassas till den omkringliggande miljön.

Nu inväntar stadsbyggnadskontoret ett nytt förslag på nybyggnation.

– Det finns flera flerbostadshus längs Gamla Huddingevägen och enligt detaljplanen finns inga hinder att ett sådant byggs även på denna platsen. Men förslaget behöver bättre anpassas till omkringliggande bebyggelse, säger Anna Eriksson. 

Renoveras eller rivas?

Skönhetsrådet ser helst att husen renoveras och får stå kvar medan Stadsmuseet anser att det inte finns tillräckligt med kulturvärden kvar i husen.

Inte heller stadsbyggnadskontoret ser rivningen av husen, som beräknas vara uppförda i början av förra seklet, som något problem.

Mitt i har sökt entreprenören som lämnade in nybyggnationsförslaget för en kommentar.