Ljusare. Med nya LED-lampor ska det bli ljusare i elljusspåret i Ella gård. Foto: Claudio Britos

Nu rustas elljusspåret i Ella gård

Kommunen rustar upp elljusspåret i Ella gård. Arbetet planeras vara klart under senhösten, men spåret kommer vara öppet för allmänheten under hela upprustningen.

  • Publicerad 16:00, 12 okt 2021

Vissa partier kan vara svårare att passera under upprustningen

Nu satsar Täby kommun på att rusta upp och förbättra elljusspåret i Ella gård. Bland annat ska spårunderlaget förbättras och spåret ska breddas på vissa ställen. Planen är även att förebygga leriga partier.

– Grus läggs ut på spåret på de platser som varit leriga, säger Jenny Holmberg, resultatsenhetschef för sport-och förening i Täby kommun.

Sämre framkomlighet 

Arbetet påbörjades i september och planeras att vara klart under senhösten, enligt Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Spåret ska hållas öppet för allmänheten under hela tiden, men det kan medföra vissa framkomlighetssvårigheter.

– Vissa partier kan vara svårare att passera under upprustningen, säger hon.

Förutom upprustning kommer även distansen att förlängas, från 1,7 km till 2,5 km. Utökningen kommer ske på redan befintliga stigar enligt Jenny Holmberg.

"Spåret ska upplevas ljusare"

Enligt kommunen ska även ledstänger sättas upp vid backar för att förbättra framkomligheten. Förutom detta ska den gamla belysningen i spåret ersättas med LED-lampor något som ska ge bättre ljus.

– Planen är att spåret ska upplevas ljusare, säger Jenny Holmberg.

Upprustningen av motionsspåret är en del av kommunens satsning på att rusta upp motionsspåren i kommunen. Tidigare har Mörtsjöspåret rustats och näst på tur är spåren i Skavlöten. När arbetet där kan påbörjas är ännu oklart, enligt kultur- och fritidsnämnden.


 

Längre. Distansen på motionsspåret i Ella gård kommer att utökas från 1,7 km till 2,5 km. Foto: Täby kommun