Här ska Spårväg syd gå, enligt den preliminära planen. Foto: Åsa Sommarström/Region Stockholm

Nu kan du tycka till om Spårväg Syd

Spårväg syd antas ha ”betydande miljöpåverkan” för både människor och djur. Nu kan allmänheten lämna synpunkter på den planerade tvärbanan mellan Älvsjö, Skärholmen och Flemingsberg.

  • Publicerad 12:15, 5 jan 2022

Spårväg syd planeras mellan Älvsjö och Flemingsberg, via Skärholmen och Kungens kurva. Fram till och med den 17 januari får allmänheten, myndigheter och intresseorganisationer tycka till om spårvägens påverkan på miljö och omgivningar.

Ett liknande samråd hölls 2015, men mycket längs sträckan har förändrats sedan dess och därför behöver det göras om.

Buller och brandkår

Det finns flera risker med projektet som kan komma att påverka miljön för både människor och djur. Bland annat kommer spårvägen orsaka buller och vibrationer.

Planen är att tågen ska sänka hastigheten i närheten av bostäder och på så vis bullra mindre. Men även med den åtgärden kommer det bullra mer på många platser än vad det gör i dag.

Ett annat exempel är att grundvattennivåerna kan påverkas där spårvägen ska gå i tunnel i Kästa, Masmo och Vårby.

Spårväg syds sträckning går mellan pendeltågsstationerna Älvsjö och Flemingsberg. På bilden syns en preliminär sträckning inom utredningsområdet. Sträckningen kan komma att justeras, men kommer att ligga inom utredningsområdet. Foto: Region Stockholm/WSP

Sträckan inte spikad

Exakt hur spåren ska dras fram är inte spikat, men enligt en preliminär plan ska tågen rulla fram på Älvsjövägen och Mickelsbergsvägen. I rondellen där vägarna möts ligger Brännkyrka brandstation. Det är något som behöver tas in i beräkningen eftersom deras insatsmöjligheter kan påverkas.

Längs med sträckan finns också Gömmarens naturreservat, fornlämningar och områden som riskerar att översvämmas. Dessutom kan skyddade arter som fladdermöss och vattensalamandrar påverkas.

Flera år till byggstart

När samrådet är klart ska länsstyrelsen fatta beslut om ifall projektet har betydande miljöpåverkan eller inte. Om det har det måste förslag på åtgärder för att minska miljöpåverkan tas fram. Genom att dra om spåren på olika sätt kan riskerna med projektet minska.

I nästa samråd kan allmänheten tycka till mer om spårvägens lokalisering. På vissa delsträckor kan det finnas flera alternativ, men alla kommer att ligga inom utredningsområdet.

Först efter nästa samråd fastslås den exakta sträckan. Det är fortfarande flera år innan byggstart, 2030 beräknas banan vara i drift.

Varför samråd?

Den 15 december 2021–17 januari 2022 är det samråd, då berörda får komma med synpunktern på planerna. Planprocessen säkerställer att alla berörda har fått tycka till. Flera samråd hålls under olika delar av processen för att enskilt berörda, allmänheten, organisationer och myndigheter ska kunna lämna synpunkter och ge information till projektet.

Källa: Region Stockholm

Vad händer?

2010: Förstudie för Spårväg syd

2013–2015: Planeringsstudie

2015: Samråd - allmänheten får tycka till

Arbetet pausas.

2020: Planarbetet startar igen

15 december 2021– 17 januari 2022: Samråd om betydande miljöpåverkan Därefter fortsatt planering och samråd för lokalisering och utformning.

2030: Preliminär öppning för trafik på banan.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre

17 kilometer spåvärg

Spårväg Syd är en drygt 17 kilometer lång ny spårväg som planeras mellan Flemingsberg och Älvsjö via Masmo, Kungens Kurva, Skärholmen, Segeltorp och Fruängen.

Projektet är en del av Sverigeförhandlingen. Huddinge kommun, Stockholms stad, staten och Region Stockholm delar på kostnaderna.

Källa: Region Stockholm

Visa merVisa mindre