BLIR KVAR. Sam Shoubaki, delägare i restaurang Midan, är nöjd med hovrättens besked. Bostadsrättsföreningens styrelse beklagar däremot domen. Foto: Christoffer Röstlund Jonsson

Midans ägare nöjd med nya domen

Restaurangägarna välkomnar hovrättens besked. Men bostadsrättsföreningen beklagar domen och har sagt upp hyresavtalet på den mindre av lokalerna.

  • Publicerad 13:27, 12 maj 2021

I dag meddelade Svea hovrätts att de ger restaurang Midan rätt i den infekterade lokalstriden i Hornsberg. Störningarna, som bostadsrättsföreningen hänvisat till, är inte tillräckligt stora för att hyresavtalet ska hävas enligt rätten. Bostadsrättsföreningen ska även stå för restaurangens rättegångskostnader på 303 669 kronor.

NY DOM: Midan får stanna i Hornsberg

– Det känns fantastiskt. Vi har sagt vår sak från dag ett, vi har inte gjort något som avviker från en normal drift av en restaurang och det är skönt att det bekräftas av ytterligare en part. Många av bristerna som påtalades och som blev en rättslig sak har upphört sedan länge så det är beklagligt att det gick vidare till hovrätten, säger Sam Shoubaki, delägare till restaurangen som säger att tiden varit tuff psykiskt för både honom och personalen.

Har ni varit nära att ge upp och flytta?

– Absolut. Vi får se hur det ser ut framöver. Allt hänger på samarbetet. Men jag är hoppfull att vi kommer hitta tillbaka till varandra. Från vår sida så hoppas jag att vi kan lägga ner stridsyxan och hitta bra samarbetsformer. Vi vill ha en konstruktiv dialog, säger Sam Shoubaki.

Bostadsrättsföreningens styrelse skriver i ett mailsvar till Mitt i Kungsholmen att domen är ”mycket tråkig” för föreningen och framförallt dess medlemmar "som sedan nästan exakt två år har blivit störda på tider på dygnet som inte ska behöva tålas" skriver de.

Samtidigt tar de fasta på att hovrätten slår fast att störningarna i den mindre så kallade komplementslokalen, har varit så pass störande så det kan vara skäl för att förverkning av hyresavtalet om restaurangen uppmanats att vidta rättelse och det sedan inte görs. Däremot menade hovrätten att det inte skett på ett ”klart och tydligt sätt”.

”Från bostadsrättsföreningens perspektiv är det därför glädjande att hovrätten i och med det lyssnade på klagomålen från våra boende och kom till slutsatsen att det verkligen fanns grund att förverka Midans s.k. omklädningsrum. Denna tvist har alltså inte handlat om kebabfett, rasism eller andra problem kopplade till Hornsbergs strand. Tvisten har tvärtom enbart handlat om boende som fått sin nattsömn förstörd”, skriver de bland annat i mailet.

Enligt bostadsrättsföreningen är det främst från den lokalen som störningarna har skett. Därför har de sagt upp den lokalen för avflyttning när hyreskontraktet löper ut 30 juni 2022, uppger de. För restauranglokalen gäller avtalet till 2026.

Domen

Stockholms tingsrätt gav restaurang Midan rätt förra året och dömde även att bostadsrättsföreningen skulle betala restaurangens rättegångskostnader på 566 586 kronor.

Svea Hovrätt fastställer nu den domen.

Hovrätten skriver bland annat i domen att man inte anser att bostadsrättsföreningen "har styrkt att det under den relevanta perioden sommaren 2019 har förekommit störningar från den lokalen vid dessa tider på dygnet i en utsträckning som de kringboende inte skäligen har bort tåla."

Brf:en döms även till att betala restaurangens rättegångskostnader på 303 669 kronor.

Domen kan överklagas senast den 9 juni.

Visa merVisa mindre