NYTT RESECENTRUM. Kommunstyrelsen har godkänt att ett nytt resecentrum för 340 miljoner kronor ska byggas i Upplands Väsby. Nu avgörs frågan i kommunfullmäktige den 15 november. Foto: Charlotte Årling/arkiv

Kommunen bygger bussterminal för 340 miljoner

Upplands Väsby kommun bygger en ny bussterminal för 340 miljoner kronor. Men Väsbys Bästa tycker att Region Stockholm och SL ska stå för hela kostnaden.

  • Publicerad 10:23, 18 okt 2021

Vi har gott hopp om att få en del av kostnaderna täckta.

Ett resecentrum med bussterminal för 340 miljoner kronor inom projektet Väsby Entré. Det blir verklighet sedan kommunstyrelsen förra veckan godkände ett avtal med Region Stockholm och SL.

Avtalet omfattar en ny bussterminal med körytor, resenärsytor, personalutrymmen och servicefunktioner inom Station Upplands Väsby. Vissa utrymmen ska sedan överföras i regionens ägo för ett symboliskt belopp.

Alla partier i kommunfullmäktige röstade för avtalet – utom Väsbys Bästa.

– Varför ska kommunen bygga och finansiera en anläggning åt SL för 340 miljoner kronor? Väsbys Bästa anser att våra skattepengar främst ska gå till kommunens verksamheter och inte till SL:s behov av anläggningar, säger kommunalråd Roland Storm (VB).

Han menar att partiet inte är emot en ny bussterminal, men tycker att SL ska betala för den.

– Speciellt med tanke på de nerdragningar i kollektivtrafikens busslinjer som drabbat Väsbyborna.

Hoppas på medfinansiering

Men Oskar Weinmar (M), kommunstyrelsens ordförande, tycker att kommunen gör rätt.

– I den bästa av världar hade jag hoppats på mer extern finansiering, men det här är de förutsättningar som råder. Vi behöver investera i ett nytt resecentrum, det som vi har räcker inte till för de behov som finns nu och framåt.

Enligt Oskar Weinmar finns det möjlighet att få regional och statlig medfinansiering.

– Vi har gott hopp om att få en del av kostnaderna täckta, dels i form av stadsmiljöavtalet samt att få området utpekat i den nationella planen.

S: Kan inte vänta

Även Socialdemokraterna röstade för avtalet.

– Vi har jobbat med utgångspunkten att regionen ska betala delar eller hela resecentrum, det tycker jag fortfarande. Men vi tror inte att regionen tar mer kostnader om vi väntar några år. De står inför enorma projekt, inte minst ombyggnaden av Slussen. Vi har gjort den samlade bedömningen att för att få det här på plats och hålla i taktpinnen för ett nytt resecentrum så behöver kommunen göra det här. 

Resecentrum ett projekt inom Väsby Entré

Väsby Entré ska knyta ihop stationsområdet i Upplands Väsby med nya bostäder och verksamheter med direktanslutning till utbyggd kollektivtrafik.

Projektet omfattar en helt ny stadsdel med cirka 1 500 bostäder och 30 000 kvadratmeter verksamheter.

Avtalet angående resecentrum ska kompletteras med genomförandeavtal innan en ny detaljplan kan klubbas.

Om bussterminalen inte får medfinansiering står kommunen för dess kostnader, som uppskattas till 340 miljoner kronor.

Beslut om avtalet fattas slutgiltigt av kommunfullmäktige den 15 november.

Tidsplanen är att ett nytt resecentrum ska stå klart 2025.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre