GILLAR. – Det låter väldigt positivt, absolut. Fler restauranger kan vi ha tycker jag, säger Birgitta Marking med hunden Ebbe. De går förbi området flera gånger om dagen Foto: Pekka Pääkkö

KLUBBAT: Ny krog och småbåtshamn till Norr Mälarstrand

Ny krog, hamnkontor och småbåtshamn. Trattorian får bygga ut och det blir plats för fler fartyg med publika verksamheter. Nu hoppas staden sjösätta låååååångbänken vid Norr Mälarstrand.

  • Publicerad 05:52, 19 jun 2021

Holger Bloms plats på Norr Mälarstrand är åter en av stadens sommarplatser med möblering och konst. Den fick sitt officiella namn för ett par år sedan efter ett initiativ från stadsdelsnämndens ordförande Rasmus Jonlund (L) och våra läsare att lyfta fram den mer.

Tryggt promenadstråk

Nu vill staden ta nästa steg. Planen är ny småbåtshamn/gästhamn, krog, hamnkontor och sjömack. Man ska även renovera och bygga till dagens byggnad med Preem och Trattorian. I veckan klubbades detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden.

– Norr Mälarstrand är ett promenadstråk som vi nu kan aktivera ytterligare, säger en nöjd Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd.

POSITIV. - Spontant så känns det bra att nyttja vattnet på ytterligare sätt och att man skapar mer liv och rörelse, säger Christina Jerner som passade på att nyttja den nya sommarmöbleringen på platsen. Foto: Pekka Pääkkö

TUMMEN UPP. Anders Fagerlund tycker att förslaget låter bra. Han gillar planerna på det nya övergångsstället från Kungsholmstorg till kajen. – Det låter jättebra, så man kan ta sig över på ett bättre sätt, säger han. Foto: Pekka Pääkkö

Planerna drogs igång redan 2012 och det har inte varit friktionsfritt. Stadsmuseet och Kungsholmens stadsdelsförvaltning var under samrådet kritiska till att utsikten mot kajen och staden ”går förlorade” vilket fick Erik Slottner (KD) att gå i taket och vilja döpa om Stadsmuseet till ”Utsiktsmuseet”.

Länsstyrelsen hotade att stoppa planerna under granskningen om inte staden gjorde vissa kompletteringar av bland annat riskanalyser.

Vissa ändringar har gjorts som begränsningar av utrymmet av den nya småbåtshamnen och en kompressorstation ska delvis grävas ner för att inte vara i vägen för mycket för utsikten.

Enligt Joakim Larsson har förslaget utformats med hänsyn till ”värdefulla utblickar och vyer” och skapar också ”nya utkikspunkter och nya sätt att uppleva vattenrummet”.

– Förslaget skapar nya målpunkter längs kajen som gör att fler kan ta del av platsens utblickar och vyer under hela året, säger han.

INDRAGEN. Det nya hamnkontoret med restaurang ska vara indragen från kajkanten så att den inte försämrar för utsikten eller framkomligheten på kajen. Foto: Andreas Martin-Löf Arkitekter

GLASAD. Det nya hamnkontoret och krogen ska byggas i olika material som trä eller marmor och glas. Foto: Andreas Martin-Löf Arkitekter

Staden äger marken som kommunala Stockholm hamnar basar över. Tanken är att Riddarfjärdens marina som finns här i dag ska driva den nya småbåtshamnen med hamnkontoret och restaurangen.

Vem som ska bygga är något som det ska avtalas om senare enligt staden, men Joakim Larsson hoppas att det kan sättas igång under nästa år.

Exakt byggstart går inte att säga i dagsläget men Riddarfjärdens marina uppger i ett skriftligt svar att man är redo att dra igång med bygglovsprocessen så fort detaljplanen vunnit laga kraft.

”Vi tror att allmänheten kommer att uppskatta marinans och Stockholm hamnars ambitioner med platsen” skriver de i ett svar.

Hela nämnden röstade för förslaget. S och V lade ett gemensamt uttalande om att de ser positivt på planen. SD lade ett uttalande om att det är bra att platsen förbättras,men att den arkitektoniska utformningen hade kunnat ”visats mer omsorg”.

NYTT. Den tilltänkta uteserveringen på den östra sidan och en båthållplats på befintlig ponton på byggnadens södra sida enligt staden Foto: Tengbom

Stajlas. En putsad murvägg ska behållas, resten av byggnaden vid Preem ska ” kläs i ett enhetligt ljust material” Foto: Tengbom

Norr Mälarstrand 2.0

✓Nytt hamnkontor med krog planeras vid dagens marina

✓Ny småbåtshamn med cirka 80 gästplatser läggs utanför dagens marina.

✓Publika bryggor kring de nya småbåtshamnen som förses med bänkar, utsiktsplats och även delvis fungera som uteservering till krogen.

✓Byggnaden med Preem och Trattorian ska rustas och få en mer enhetlig look. Verksamheterna får chans att bygga ut en liten del mot vattnet, samt plats för uteservering i den östra delen.

✓Ny sjömack.

✓I den östra delen ska det bli tillåtet med permanent förtöjning av fartyg med "publik verksamhet där allmänheten har tillträde" som restaurang, kafé, utställningslokal eller museum. Varje fartyg ska dock prövas separat med bygglov.

✓Ett nytt övergångsställe från Kungsholmstorg för att koppla samman stråket bättre.

✓ Hållplats för båttrafik

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre

Tydlig övergång. Den nya övergångsstället ska gå från Kungsholmstorgs gröna promenadstråk i mitten av gatan ner till kajen.