Sex nya platser har pekats ut som lämpliga att bli nya badplatser i Stockholm. Foto: Sacharias Källdén

Här kan Stockholm få nya badplatser

Stadens mål: Fler badplatser i Stockholm. Och möjligheterna ser minst sagt goda ut.

  • Publicerad 06:15, 19 nov 2021

På sex nya ställen kan vi nu säga att man kan bada utan att bli risig i magen om man får en kallsup.

Det är novembergrått, butikerna börjar fyllas med julpynt och suget på att hoppa i plurret är troligtvis rekordlågt just nu.

Men trots kylan och mörkret är det nu resultatet från sommarens badvattenprov är klara.

Staden har mätt vattenkvaliteten på flera platser som har potential att göras om till offentliga badplatser. Och det ser minst sagt bra ut. Sex av sju ställen får tummen upp.

– Det stämmer. På sex nya ställen kan vi nu säga att man kan bada utan att bli risig i magen om man får en kallsup, säger klimat-och miljöborgarrådet Katarina Luhr (MP).

Så blir Stockholms nya utomhusbad i Riddarfjärden

De ställen som får grönt ljus är Herrängens brygga, solbryggorna vid Liljeholmskajen, Vinterviken, en utvidgning av Hornsbergs strand, Loudden och Kyrkhamn.

Mer om platserna som kan bli badplatser

Herrängens brygga
På västra sidan av Långsjön finns en befintlig brygga som inbjuder till bad. Resultatet av de badvattenprover som tagits under årets badsäsong visar bra resultat, därför finns det inte några hinder för att anlägga ett allmänt strandbad på denna plats.

Marievik
Under årets badsäsong visade provresultaten fortsatt godkänt resultat vid solbryggan i Marievik vid Liljeholmskajen. Platsen lämpar sig för etablering av allmänt strandbad.

Vinterviken
Sanering från tidigare industriverksamhet i området är genomförd. De förorenade massorna är borttagna. Platsen lämpar sig för etablering av allmänt strandbad.

Lindhagen/Hornsberg
Vattenprover har tagits under två badsäsonger och bedömer att vattenkvaliteten är godkänd.

Loudden
Badvattenprover visar inte några avvikande resultat. I dagsläget är området under exploatering och en stor byggarbetsplats.

Kyrkhamn
Avsikten är att omlokalisera Lövstabadet dit. Badvattnets kvalitet uppfyller kraven. Däremot behöver insatser göras för att uppfylla kraven på tillgänglighet.

MEN HÄR SER DET INTE SÅ BRA UT:Årstadal
Strandremsan vid Årstaskogen är inte aktuellt som strandbad. I år liksom under förra årets badsäsong har badvattenproverna kontinuerligt visat avvikande resultat.

Visa merVisa mindre

Den enda platsen där kvaliteten inte var tillräckligt god var vid stranden och vattnet längs Årstaskogen.

– Det är lite av ett mysterium att vattenkvaliteten inte är tillräckligt bra där. Vi vet inte vad det beror på.

Finns pengar att satsa

För att ett ställe ska bli en offentlig badplats krävs det dock liter mer än bara bra kvalitet på vattnet. Bland annat en offentlig toalett och skyddsutrustning.

Pengar måste satsas av respektive stadsdel, men i budgeten för 2022 finns det en pott med slantar som stadsdelarna kan söka om de vill inrätta en ny badplats.

– Vi vill att det ska rulla fram fler och fler badplatser i Stockholm. Det har varit högt tryck på våra badplatser under flera år och det är ett väldigt värdefullt och uppskattat inslag i stadsmiljön. Det är därför mycket glädjande att vattnet är så bra på så många platser, säger Katarina Luhr.

Kalldusch för kallbadhusplaner i Riddarfjärden

"Bara att plumsa i"

Det som är mest glädjande enligt henne är den förvandling som skett i Vinterviken. För bara några år sedan satt det varningsskyltar vid strandkanten om att barn inte skulle leka i sanden på grund av de höga halter gift som uppmätts. Men det stora saneringsprojekt som genomförts har gett resultat.

– Vinterviken har gått från att vara ett förorenat ställe till en plats som det går hur bra som helst att bada vid. Det är rena gräsytor, ren strand, ren botten och fräscht vatten. Det är bara att plumsa i, säger Luhr.

Totalt sett var årets badvattenkvalitet sämre än 2020. Av de 357 prover som togs var 39 procent avvikande (25 procent år 2020).

Två anledningar till detta kan vara att Stockholm översköljdes av ett stort skyfall i maj, vilket gjorde att avfallsledningsnätet svämmade över. Samt att hundratals fåglar på flera platser förorenade gräsmattor och strandkanter med sitt bajs.

Nyblivna vinterbadare trotsar kylan

Bad i Stockholm

Stockholms kommun finns 31 officiella strandbadplatser längs Mälarens stränder, Saltsjön och i mindre insjöar.

18 av de 31 officiella strandbaden besöks av över 200 badgäster per dag och klassificeras därför som EU-strandbad. Resterande 13 bad benämns som övriga strandbad.

Badsäsongen för Stockholmsregionen sträcker sig från slutet av maj till mitten av augusti. Under denna period tas prover på badvattnet varannan vecka.

För att kunna bedöma badvattenkvalitet ur hygienisk synpunkt ska badvattenprovtagning utföras under minst två säsonger.

Visa merVisa mindre