"När det finns så många andra skyltar längs gatan tycker jag att att det borde sättas upp en skylt för att påminna om vad som gäller även här", säger Ola Ringdahl. Foto: Nils Jönsson

Han vill varna grannarna för böter i lurig korsning

Ola Ringdahl trodde att han ställde bilen rätt – men åkte på dubbla böter. Nu vill han varna grannarna för korsning där böterna duggar tätt.

  • Publicerad 08:10, 1 jan 2021

Nu har jag lärt mig vad som gäller, men jag ser ofta bilar som står här.

I området vid T-korsningen Karlskronavägen/Ronnebyvägen finns ett tiotal olika trafikskyltar med information om vilka parkeringsregler som gäller. Men en sträcka på tio meter vid korsningen är inte skyltad. Där ställde Ola Ringdahl nyligen bilen i tron att han gjorde rätt – och åkte på dubbla p böter, totalt 2 600 kronor.

Vill ha skylt

– När det finns så många andra skyltar längs gatan tycker jag att att det borde sättas upp en skylt för att påminna om vad som gäller även här, som en service i stället för att man måste lista ut det på egen hand, säger Ola Ringdahl.

– Eftersom det finns skyltar om vad som gäller på andra ställen längs gatan blir det förvirrande. Staden borde vara mer noga med skyltningen och hjälpa oss invånare i stället för att straffa, säger han.

Hundratals böter

Längs Karlskronavägen har det skrivits totalt cirka 430 böter sedan 2018, enligt Stockholms stad. Åtminstone cirka 90 av böterna gäller samma plats som Ola Ringdahl bötfälldes på – i T-korsningen mitt emot Karlskronavägen 9.

– Nu har jag lärt mig vad som gäller, men jag ser ofta bilar som står här och kanske inte känner till reglerna. I praktiken blir det som en fälla, säger Ola Ringdahl.

Har du fler exempel där det saknas skyltning? Mejla nils.jonsson@mitti.se

Foto: Google

T-korsning – det här gäller

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning, eller närmare än 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant.

Samma avståndsregel gäller för T-korsning, som alltså är fallet med T-korsningen Karlskronavägen/Ronnebyvägen, och orsaken till många böter de senaste åren. Därför vill Ola Ringdahl att en skylt sätts upp för att påminna om regeln.