Två av initiativtagarna till uppropet, Elin Ädel, med dottern Svea och Peter Ragnar. Foto: Stefan Källstigen

Grannarna reagerar när p-platserna flyttas

I takt med att Huvusta utvecklas föreslås att en stor mängd parkeringsplatser plockas bort och flyttas. Detta har fått boende på Kristinelundsvägen att reagera.

  • Publicerad 06:15, 4 okt 2021

Solna kommun planerar att bygga en ny skola och fler bostäder i det nya kvarteret Blåmesen. Det nya bygget innebär inte bara några års byggande utan även att de boende på Kristinelundsgatan får se sina parkeringsplatser försvinna och omlokaliseras.

– Det är en ohållbar situation för oss boende att inte ha parkering nära bostaden, säger solnabon Peter Ragnar.

Enligt byggplanerna kommer 130 parkeringsplatser att försvinna helt.

– Solna stads ambition är att skapa en mer attraktiv stadsmiljö i Huvudsta, med en god kollektivtrafikförsörjning. De stora parkeringsytor som finns idag är en del i den omvandlingen, säger Marcus Schramm, planarkitekt, Miljö- och byggnadsförvaltningen.

En sån här lapp fick de boende på vindrutan drygt två veckor innan boendeparkeringen blev förhyrda platser. Foto: Stefan Källstigen

Marcus Schramm förstår att det är en stor kvalité för de boende att ha en parkeringsplats utanför porten. Men i planeringen görs avvägningar, med vetskapen om att parkeringar försvinner. Därför är det viktigt för Solna stad och Signalisten att erbjuda nya platser så nära som möjligt.

Nya planer erbjuds

Borttagandet av p-platser har lett till en riktig parkeringsrockad. De platser som erbjuds ligger i anslutning till Kristinelundsvägen 2-24, där boendeparkering blivit förhyra platser. Platser erbjuds också intill Släggbacken, cirka 300-400 meter norrut. Boende på Kristinelundsvägen 26-48, vars p-platser försvinner, får nu förtur till p-platser utanför 2-24.

– Det är väldigt konstigt. De blir av med hela sin parkering för att sedan få förtur till platserna utan för vårt hus, säger Peter Ragnar, som bor på Kristinelundsvägen 2-24.

– Platserna utanför deras portar försvinner, men vi har erbjudit dem platser i närheten. Vi ser det som en bra lösning utifrån förutsättningarna, säger Marcus Schramm.

Över 130 underskrifter

Men erbjudandet har väckt starka reaktioner bland hyresgästerna på Kristinelundsvägen 2-24 som har startat en namninsamling för att få stopp på byggplanerna.

– 131 personer har skrivit på den namnlista vi lämnade in. I stort sett hela huset är emot det här, säger Peter Ragnar.

Planen har varit ute på granskning och de sista synpunkterna lämnades in den 30 september.