Antalet kanyler som hittas på Södermalm har fördubblats, jämfört med förra året. Störst ökning har skett i områden runt Maria. Foto: Jesper Frisk/Mostphotos

Från Knivsöder till Kanylsöder

Antalet kanyler och sprutor som ligger och skräpar på Södermalm ökat lavinartat. Nu försöker staden hitta ett sätt att råda bot på problemet.

  • Publicerad 12:18, 17 nov 2020

I parker och på lekplatser har kanyler hittats i allt större sträckning. Därför har stadsdelsförvaltningen fått i uppdrag att reda ut vad som har hänt, och vad som kan göras åt saken.

– Det är bekymmersamt. Det handlar om våra parkbesökares säkerhet, säger Andreas Evestedt, stadsmiljöchef på stadsdelsförvaltningen.

Problemet är inte begränsat till parkmiljöer, utan även på vissa skol- och förskolegårdar har allt fler kanyler hittats.

En förskola som pekas ut specifikt är Timmermansgården. De senaste veckorna har det dock skett en förbättring, menar rektorn Pernilla Eriksson.

– Det är olyckligt och besvärligt att det blivit så här, men gården städas varje morgon och personalen går rundor innan barnen kommer, säger hon.

Ökningen har annars skett över hela stadsdelen, menar Andreas Evestedt, men speciellt utsatta är platser som ligger lite avskilt, eller där insynen är dålig.

Maria mer utsatt

Vad som ligger bakom det hela är inte klarlagt, men problemen tycks vara mer koncentrerade i området runt Maria.

– Där har vi fått ett sprutbytesprogram, vars start sammanfaller med ökningen. Hur den troliga kopplingen ser ut är viktigt att titta mer på, säger Andreas Evestedt.

Dialog förs nu mellan staden, polisen, Maria beroendecentrum och SISAB för att motverka utvecklingen.

Mer städning beställd

En åtgärd staden vidtagit är att trappa upp städningen i särskilt utsatta områden.

– Tiden städningen utförs är också viktig. På platser där barn leker gäller det att renhållning utförs tidigt på morgonen, innan barnen kommer dit, säger Andreas Evestedt.

På vissa platser görs även insatser för att öka insynen. Ett exempel är vid Ivar Los park, där plank plockas bort.

Ärendet ska upp på stadsdelsnämndens sammanträde 26 november. Då ska beslut har staden ska gå vidare med saken, och vilka åtgärder som kan bli aktuella.

Den som hittar en kanyl...

... ska inte ta i den, för att undvika att sticka sig. De ska heller inte slängas i papperskorgen, eftersom det utgör en fara för renhållningsarbetare. Låt istället kanylen ligga, men markera gärna platsen så det är tydligt att den ligger där.

Gör sedan en felanmälan genom stadens app Tyck till, och bifoga gärna bild och info som beskriver var kanylen finns.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Platser där kanyler är regelbundet förekommande

Förskolor:

Timmermansgården, Timmermansgatan

Sol och måne, Bastugatan

Skeppet, Tullgårdsgatan

Skolor:

Högalidsskolan

Södermalmsskolan

Parker och lekplatser:

Axel Landquists park

Bergsgruvan

Björns trädgård

Bryggartäppan

Drakenbergsparken

Ivar Los park

Jakob Mommas park

Johan Helmich Romans park

Kvarteret Skjutsgossen

Pålsundsparken

Stigbergsparken

Tullhagen

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre