Målet är att förskolan med åtta avdelningar och plats för 144 barn flyttar in på Stångåvägen efter nästa sommar.

Några hundra meter från byggarbetsplatsen ligger förskolan Ljusglimten, med fyra avdelningar. Där kämpar föräldrar för att deras barn ska få flytta tillbaka så snart Ljusglimten renoverats, vilket beräknats ta cirka ett år.

Än pågår markarbeten på Stångåvägen där området mittemot Gula Pizzerian och infarten till Lillåvägen är inhägnat.

Än pågår markarbeten på Stångåvägen där området mittemot Gula Pizzerian och infarten till Lillåvägen är inhägnat.

Anders Björklund

Men någon snabb återflytt ser det inte ut att bli. I stället ser den nyrenoverade förskolan ut att bli tom tills barnunderlaget blir stort nog eller behov dyker upp. Men stadsdelsförvaltningen fortsätter att betala hyra.

Enligt Johanna Hult, avdelningschef för förskola och fritid vid Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, sker det för framtida behov.

"Klantat till det"

Föräldern Lisa Deurell, en av ledarna för uppropet "Rädda förskolan Ljusglimten", tycker att planeringen varit dålig.

– Tjänstepersonerna och politikerna har klantat till det rejält, säger hon.

Den nya förskolan på Stångåvägen kommer att stå klar i en tid när prognosen pekar mot färre förskolebarn i Hammarby-Skarpnäck. Enligt prognosen vänder barnantalet uppåt igen först 2027.

"Rädda förskolan Ljusglimten" menar att det är ett felbeslut att bygga för åtta avdelningar på Stångåvägen. De befarar att Ljusglimtens förskolebarn och personal blir kvar länge på Stångåvägen och att verksamheten som fått toppbetyg i föräldraenkäter med tiden faller sönder när föräldrar byter förskola eller personal slutar.

Nyare prognoser

Detaljplanen för Stångåvägen var klar 2019 i en tid när prognoserna pekade uppåt, men kontrakt med byggentreprenör för åtta avdelningar skrevs först i slutet av 2022.

– Då hade man nyare prognoser, säger Lisa Deurell kritiskt.

I uppropet "Rädda förskolan Ljusglimten" skriver man att Bagis om ett par år kommer att ha stor överkapacitet på förskoleplatser. Förutom ett tomt Ljusglimten pekar man på Solbacken nord som utryms, men också på förskolan Oasens lokaler. De är redan tomma och ägs av Stockholmshem.

Ljusglimten på Ljusnevägen ligger intill Nackareservatet.

Ljusglimten på Ljusnevägen ligger intill Nackareservatet.

Anders Björklund

Ska få bättre lokaler

Skarpnäcks avdelningschef Johanna Hult framhåller att prognoserna vad gäller behov av förskoleplatser är osäkra. Behov för nya platser kan dyka upp om exempelvis en förskola i stadsdelsområdet behöver evakuera.

Hon påtalar samtidigt att Solbacken nord inte har ändamålsenliga lokaler, och ska utrymmas för att sedan rivas. Vidare ska paviljongförskolan Vitsippan upphöra.

– Stångåvägen byggs egentligen inte för att möta behoven av nyproducerade lägenheter utan för att komma ur inhyrda paviljonger och lokaler som ska renoveras eller avvecklas.