Vill bevara fontänen. Keivan Ash-Hami, tidigare ordförande i bostadsrättsföreningen Storstugan, har skickat in en ansökan till länsstyrelsen om att fontänen borde få en kulturmärkning så den inte förändras eller rivs i framtiden. Foto: Stefan Källstigen

Fontänen vid Storstugan kan K-märkas

Fontänen vid Storstugan har precis fyllts med vatten för säsongen. Men bostadsrättsföreningen som ansvarar för den är oroliga för att fontänen kan försvinna i framtiden. Därför vill föreningen nu att den ska K-märkas.

  • Publicerad 12:56, 17 jun 2021

Den är ett riktmärke för Täby och för oss, vi vill skydda den.

Många Täbybor uppskattar fontänen som ligger vid en av utgångarna till Täby centrum, precis bredvid Storstugan. Med pelare som liknar svampar och den runda ”poolen” runt om, där barn brukar doppa fötterna varma dagar.

Nu pågår en utredning om fontänen ska K-märkas.

Fontänen, och parken den ligger i, började byggas tidigt på hösten 1969. Skissen togs fram av HSB:s arkitekter Hans-Olov Holst och Karl-Gustaf Brokvist och monterades av AB Vattenkonst-teknik.

– Den är helt unik, ett kännetecken för sin tid och det finns inte många i dess slag som är i drift i dag, säger Keivan Ash-Hami, föreningens ordförande, som under veckan avgått från sitt uppdrag.

I dag ägs fontänen av bostadsrättsföreningen Storstugan och det är styrelsen som skickat in ansökan om k-märkning till länsstyrelsen.

– Den här fontänen är en kostsam historia. Varje år måste vi måla om botten och snart måste även en upprustning till, säger han.

Många medlemmar uppskattar fontänen, men enligt Keivan har en del nya medlemmar ifrågasatt varför de ska betala för driften. På grund av dess höga värde och för att minska risken att den förändras till det sämre i framtiden vill nu styrelsen att den får en kulturmärkning.

– Den är ett riktmärke för Täby och för oss, vi vill skydda den, säger han.

Måste ha synnerligen höga kulturhistoriska värden

En kulturmärkning, eller en så kallad byggnadsminnesförklaring, utreds av länsstyrelsen där Lucas Rabnor arbetar som handläggare.

– Vi tittar på de värden som finns och vi ska nu ta ställning kring om det är värt att fortsätta utreda, säger han.

En annan byggnad i Täby som utreds samtidigt är höghusen i Grindtorp. För att en byggnad eller plats ska få en kulturmärkning så måste det finnas synnerligen höga kulturhistoriska värden.

– Den ska återspegla Sveriges historiska utveckling, säger han.

Tror du att fontänen gör det?

– Vi gör fler avslag än bifall i frågor som denna. Men om vi hypotetiskt avslår så kan man inte bara jämna den med marken. I Sverige har vi ett allmänt skydd av kulturvärden i plan- och bygglagen, säger han.

Föreningen vill även att kommunen hjälper till i frågan om att bevara fontänen i befintligt skick.

Dock är underhållet av fontänen främst en fråga för föreningen, säger Johan Algernon (M), stadsbyggnadsnämnden ordförande, men att platsen är viktig för Täbyborna håller han med om.

– Vi arbetar just nu med att se över kulturvärdefulla byggnader för att skydda dem i ett nytt kulturmiljöprogram, där kan vi se över om fontänen kan vara med på något sätt, säger han.

Poppis gamling. Den stora Fontänen vid Storstugan har funnits på platsen sedan 1969 och är populär bland många Täbybor. Foto: Stefan Källstigen

Vad är en byggnadsminnesförklaring?

Det är länsstyrelsen som kan skydda byggnader och miljöer genom att förklara dem som byggnadsminne.
Vill man förändra något i ett byggnadsminnen i Sverige så måste man söka tillstånd.

Det är svårt att få en byggnad att bli ett byggnadsminne då det måste ha synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Vem som helst får dock föreslå att en byggnad eller en miljö som de tycker ska bli byggnadsminne till länsstyrelsen.

Visa merVisa mindre