BYTESPUNKT. Flemingsberg station kommer att bli en bytespunkt för 100 000 resenärer om dagen. Foto: Åsa Somamrström

Flempan ska få nytt resecentrum

Flemingsberg kommer att bli en bytespunkt för fjärrtåg, pendeltåg och spårvagn med omkring 100 000 personer som passerar varje dag. Därför planeras nu för ett nytt resecentrum.

  • Publicerad 05:00, 11 feb 2021

Flemingsberg står inför en expansiv utbyggnad av bostäder och arbetsplatser och dessutom kommer Spårväg Syd att utgå från Flemingsberg.

Huddinge kommun, Region Stockholm och Trafikverket är överens om att Flemingsberg behöver ett nytt resecenter i framtiden – Bytespunkt Flemingsberg.

– Flemingsberg ska bli en plats där 50 000 bor, 50 000 arbetar och 50 000 besökare rör sig i vad som kommer att bli det nya centrumet i södra Stockholm. För att klara utvecklingen behövs det en effektiv bytespunkt som möjliggör snabba byten och smarta resor, säger Daniel Dronjak (M), kommunalråd i Huddinge.  

De inblandade parterna har skrivit en avsiktsförklaring att gå vidare med planerna och utreda vad som behövs.

Kan byggas ut eller byggas nytt

– Det är uppenbart att stationen behöver växa när vi går från dagens 2 000 resenärer till framtidens 100 000 resenärer om dagen. Nuvarande lösning kommer inte att räcka till, säger trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M).

Kommer dagens stationsbyggnad och rivas och ersättas med en ny?

– Det är för tidigt att säga, det är det vi ska utreda nu. Den kommer att byggas ut eller så byggs det nytt, det vet vi inte, men dagens byggnad räcker inte till.

När kommer det nya resecentret att vara klart?

– Vi ska inte börja i den änden, vi vill inte göra så. Vi behöver få så många svar innan det är möjligt att ge en tidsplan. Först måste vi veta exakt vad som ska göras och vem som ska göra och bekosta det. Det är möjligt att utbyggnaden också kommer att ske i etapper.

I dag finns det också en problematik med självmord vid stationsområdet och utformningen har stora brister kopplade till tillgänglighet och säkerhet, skriver de inblandade parterna i ett pressmeddelande. Att förbättra säkerheten är därför prioriterat i planeringen av den nya stationen.