1982 flyttade Solweig Ilmrud och hennes man Dick Joelson till Upplands Väsby och radhuset på Tetorpsvägen.

Under alla år har det varit fritt fram att parkera på gatan, vilket många som bor här har gjort. Dels för att garagen är ganska små, dels för att många familjer har två bilar, precis som paret Joelson.

Strax före midsommar kom så beskedet: Parkeringsförbud på hela Tetorpsvägen i centrala Väsby.

– P-förbudet är orimligt, säger Solweig Ilmrud, som även är ordförande i Lilla Björkvalla samfällighetsförening som omfattar tolv fastigheter.

De boende på Tetorpsvägen hänvisas nu till parkering på Envägen.

De boende på Tetorpsvägen hänvisas nu till parkering på Envägen.

Charlotte Arwedsson

Sönderskurna däck

Hon uppskattar att ett hundratal hushåll påverkas. De hänvisas nu till närliggande Envägen – men det blev långtifrån bra.

– Vi har grannar som fått arga lappar på bilarna och till och med däcken sönderskurna när de ställt sig där. Det har varit mycket obehagligt, säger Solweig Ilmrud.

Anledningen till p-förbudet på Tetorpsvägen var, enligt kommunens beslut, att det "under en längre tidsperiod konstaterats allvarliga störningar i trafikflödet", på grund av felparkerade fordon. Det ska enligt kommunen ha lett till att andra trafikanter har haft svårt att ta sig fram, inklusive servicefordon. Även övriga parkerade fordon har påverkat framkomligheten och trafiksäkerheten i hög grad.

Enligt flera grannar är det bilister som inte bor på Tetorpsvägen som orsakar framkomlighetsproblemen.

– Ska vi som bor här straffas när andra gör fel? Andra som inte bor i området parkerar sina bilar här så att sopbilen inte kommer fram. Det här känns inte rättvist, säger Dick Joelson.

Mona Iverbring och Solweig Ilmrud tycker att de som bor på Tetorpsvägen har fått klä skott för att andra har misskött parkeringen här.

Mona Iverbring och Solweig Ilmrud tycker att de som bor på Tetorpsvägen har fått klä skott för att andra har misskött parkeringen här.

Charlotte Arwedsson

Infartsparkering började kosta

Enligt Mona Iverbring, som också bor i området, började problemen på allvar när infartsparkeringen vid stationen blev avgiftsbelagd.

– Där stod många parkerade förut på nätterna, men när det började kosta sökte de sig uppåt andra områden, säger hon.

Dick lägger till att många nybyggda hus har låga p-tal, eller inga alls. Han nämner Finspångsvägen/Optimusvägen (gamla Rörabtomten) som exempel.

Grannarna ser flera möjliga lösningar, en av dem är 24-timmarsparkering på västra sidan av "stora Tetorpsvägen".

– Ta bort trafikhindren/refugerna, vilka i dagens läge inte håller nere farten alls, men det gjorde de parkerade bilarna. Gärna att parkeringsrutor målas också. Dessutom tycker vi att det kan vara boende-parkeringsrutor där, samt boendeparkering på sidogatorna, säger Solweig Ilmrud.

Ny trafikplan ska reglera parkeringen i Väsby

Kommunens tekniska chef Frank Renebo menar att det blir allt svårare att hitta en parkering i Väsby.

Nu ska en ny trafikplan reglera parkeringen i kommunen – och en lösning hittas på Tetorpsvägen.

Upplands Väsby

– Vi vet att många klagat. Problemet är att det är andra som parkerar här, när de fått p-restriktioner på andra platser. Även framkomligheten för sopbilen har varit ett problem. Och när Tetorpsgänget parkerar på andra gator så rasar andra. Det är en besvärlig situation.

Han säger att man tittar på lösningar.

– Vid radhusen finns det garage och plats utanför, men den är för liten för en hel bil. Här vill vi hitta en lösning så att man får plats med sin bil utanför sitt garage. Det skulle kunna lösa upp situationen.

Vill hitta bra lösning

– Vi funderar för fullt hur vi ska lösa det här så att det blir en så bra parkeringssituation som möjligt. Både vi och politiken är mycket angelägna att hitta en bra lösning, men vi måste också tänka på att behandla alla lika så att det blir rättvist.

Frank Renebo pekar på att hela samhället går mot att det blir svårare och svårare att hitta parkering – och där är Väsby inget undantag.

– Trots att kommunen växer hänger inte alltid kollektivtrafiken med. Och många i Upplands Väsby bor en bit från centrum och tar bilen dit. Kollektivtrafiken räcker inte och det förs politiska diskussioner om busslinjer som läggs ner, säger han.

Men saker är på gång.

– Vi jobbar just nu med att ta fram en ny trafikplan, där bland annat parkering regleras. Den plan vi följer nu börjar bli gammal.

Trots att kommunen växer hänger inte alltid kollektivtrafiken med.

Frank Renebo, teknisk chef i Upplands Väsby kommun.

Frank Renebo, teknisk chef i Upplands Väsby kommun.

Privat