Upplands Väsby

– Vi vet att många klagat. Problemet är att det är andra som parkerar här, när de fått p-restriktioner på andra platser. Även framkomligheten för sopbilen har varit ett problem. Och när Tetorpsgänget parkerar på andra gator så rasar andra. Det är en besvärlig situation.

Han säger att man tittar på lösningar.

– Vid radhusen finns det garage och plats utanför, men den är för liten för en hel bil. Här vill vi hitta en lösning så att man får plats med sin bil utanför sitt garage. Det skulle kunna lösa upp situationen.

Vill hitta bra lösning

– Vi funderar för fullt hur vi ska lösa det här så att det blir en så bra parkeringssituation som möjligt. Både vi och politiken är mycket angelägna att hitta en bra lösning, men vi måste också tänka på att behandla alla lika så att det blir rättvist.

Frank Renebo pekar på att hela samhället går mot att det blir svårare och svårare att hitta parkering – och där är Väsby inget undantag.

– Trots att kommunen växer hänger inte alltid kollektivtrafiken med. Och många i Upplands Väsby bor en bit från centrum och tar bilen dit. Kollektivtrafiken räcker inte och det förs politiska diskussioner om busslinjer som läggs ner, säger han.

Men saker är på gång.

– Vi jobbar just nu med att ta fram en ny trafikplan, där bland annat parkering regleras. Den plan vi följer nu börjar bli gammal.