För sju månader sedan öppnade Högdalens simhall efter en lång renovering, men sedan dess har gymmet varit stängt. Anledningen är att upphandlingen av gymutrustning har överklagats i flera omgångar. I januari kom förvaltningsrättens dom som gav Stockholms stad rätt, och nu finns ett gällande avtal på plats.

Det innebär att man välkomnar besökare till gymmet från och med måndagen den 20 februari. Samtidigt öppnar lokalen för gruppträningspass på cykel.

Målet: Högdalens gym öppnar i vår

I somras kunde Högdalens simhall äntligen öppna efter en långdragen renovering. Men gymmet är fortfarande stängt – och något öppningsdatum är inte spikat än.

Efter en totalrenovering som försenats med flera år och som blev 130 miljoner kronor dyrare än planerat, öppnade till mångas glädje Högdalens simhall i juni 2022. Men trots att det har gått sju månader sedan dess så gapar gymmet i byggnaden fortfarande tomt på utrustning.

Anledningen stavas LOU, lagen om offentlig upphandling.

Flera turer

När staden under våren 2022 gav ett företag i uppdrag att hyra in utrustning så överklagades beslutet, och staden valde på grund av detaljer som inte ansågs uppfyllda i upphandlingen att återkalla beslutet. I juni gavs i stället uppdraget till ett annat företag, men även det beslutet överklagades till förvaltningsrätten. I januari kom rättens dom som ger Stockholms stad rätt. Nu finns alltså ett gällande avtal.

Att en upphandlingsprocess tar tid är inte ovanligt, enligt Jenny Tirén Berg, kommunikatör på idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

– Det är inget konstigt att ett tilldelningsbeslut överklagas, men i det här fallet har processen tagit extra lång tid. Tråkigt, eftersom det har drabbat Högdalenborna, säger Jenny Tirén Berg.

När all utrustning är på plats i gymmet vågar hon dock inte lova.

Blir det under våren?

– Ja, men mer exakt än så kan vi inte säga. Det beror på leverantören, vi hoppas att det ska ske så snabbt som möjligt.

Vi hoppas att det ska ske så snabbt som möjligt.

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling, LOU, reglerar i detalj köp som görs av myndigheter och verksamheter som finansieras av skattemedel. Myndigheter måste annonsera alla köp över en direktupphandlingsgräns, och därmed ge möjlighet för intresserade företag att lägga anbud. Det företag som uppfyller alla krav och har bäst förhållande mellan pris och kvalitet vinner upphandlingen.

Lagen ska se till att offentliga medel används så effektivt som möjligt.

Källa: Mitt i