Efter en totalrenovering som försenats med flera år och som blev 130 miljoner kronor dyrare än planerat, öppnade till mångas glädje Högdalens simhall i juni 2022. Men trots att det har gått sju månader sedan dess så gapar gymmet i byggnaden fortfarande tomt på utrustning.

Anledningen stavas LOU, lagen om offentlig upphandling.

Flera turer

När staden under våren 2022 gav ett företag i uppdrag att hyra in utrustning så överklagades beslutet, och staden valde på grund av detaljer som inte ansågs uppfyllda i upphandlingen att återkalla beslutet. I juni gavs i stället uppdraget till ett annat företag, men även det beslutet överklagades till förvaltningsrätten. I januari kom rättens dom som ger Stockholms stad rätt. Nu finns alltså ett gällande avtal.

Att en upphandlingsprocess tar tid är inte ovanligt, enligt Jenny Tirén Berg, kommunikatör på idrottsförvaltningen i Stockholms stad.

– Det är inget konstigt att ett tilldelningsbeslut överklagas, men i det här fallet har processen tagit extra lång tid. Tråkigt, eftersom det har drabbat Högdalenborna, säger Jenny Tirén Berg.

När all utrustning är på plats i gymmet vågar hon dock inte lova.

Blir det under våren?

– Ja, men mer exakt än så kan vi inte säga. Det beror på leverantören, vi hoppas att det ska ske så snabbt som möjligt.