Pontonen som ska användas som tillfällig bussterminal för Nacka- och Värmdöbussarna har varit på plats sedan i mars

När den börjar användas den 19 augusti kommer var fjärde buss inte få plats.

– I maxtimmen på morgonen är det upp till 180 bussar som trafikerar Slussenterminalen. Trafiksituationen runt Stadsgårdsterminalen gör att några busslinjer behöver dras om för att det inte ska bli stopp i trafiken i rusningstid, säger Erik Norling, trafikdirektör vid SL i ett uttalande.

”Väldigt långt”

Den tillfälliga terminalen gör också att busspendlare från Nacka och Värmdö får längre att gå om de ska byta till tunnelbana vid Slussen. ”För avstigande kan sträckan vara upp till 570 meter och för påstigande upp till 780 meter”, skriver SL i ett pressmeddelande.

– Vi är fullt medvetna om att många kommer att uppleva att det är väldigt långt att gå när man ska byta till tunnelbanan vid Slussen. Tillsammans med Stockholms stad har vi utifrån de förutsättningar som finns gjort allt vi kunnat för att underlätta så mycket vi kan, säger Erik Norling.

Nya hållplatser på Saltsjöbanan

”Resenärer med exempelvis rörelsehinder kommer att kunna byta till en nyinrättad tillgänglighetslinje som går från Henriksdal till Slussen och Medborgarplatsen”, skriver SL.

Även ersättningsbussarna på Saltsjöbanan får nya hållplatser.

”Ersättningstrafiken för Saltsjöbanan flyttas och får två olika målpunkter: Glasbruksgatan vid Katarinavägen och Nacka gymnasium”‚ skriver SL.

Nackas kommunalråd och ordförande i natur- och trafiknämnden Peter är besviken.

”Man lovade bättre service och lägre priser. Det blev högre priser och sämre service. Det räcker nu”, skriver han i Facebookgruppen Trafiknytt Nacka/Värmdö.

”Katastrof”

Extra besviken är han på omläggningen av Boobussarna.

”Omläggningen av Boobussarna 442X och 446 är ju katastrof. De enda direktbussarna som tidigare gick från Boo till Medborgarplatsen ska nu gå till Sickla Udde. Sickla Udde! Det här gör att alla andra motorvägsbussar från Boo som går Värmdövägen kommer att vara ännu fullare, redan idag är många fullsatta. Vi behöver ju flera bussar som går direkt ut på 222:an, inte färre. Riktigt, riktigt dåligt. Boo drar ännu en nitlott i den rödgröna regionens busstombola”, skriver han.

Däremot är han glad över omläggningarna av Saltsjöbanans ersättningstrafik den nya tillgänglighetslinjen 71T som ska gå från Henriksdal till Slussen och Medborgarplatsen.

”Bra för den som har svårt att gå långt.”

Busspontonen behövs för att inte försena Slussenbygget ytterligare och eftersom den underjordiska bussterminalen i Katarinaberget är försenad. Den tillfälliga terminalen ska användas tills terminalen i Katarinaberget är klar hösten 2025.