Sjukhus. Renoveringsarbetet på Bromma sjukhus beräknas färdigt 2023. Så här är det tänkt att se ut när allt är klart. Foto: Vectura Fastigheter

Då är renoveringen av Bromma sjukhus klar

Ett drygt år har gått sedan renoveringen av Bromma sjukhus startade. Arbetet pågår för fullt och enligt ägaren Vectura ska huset bli mer hållbart.

  • Publicerad 08:30, 26 dec 2021

Det är fantastiskt och det kommer bidra till området väldigt mycket

I mars 2020 köpte fastighetsbolaget Vectura Bromma sjukhus för över en halv miljard kronor med ett löfte om att renovera lokaler och fylla dem med vård och service. Vid årsskiftet 2020/2021 började renoveringen och enligt planen ska renoveringsarbetet vara klart under 2023.

– När vi tillträdde huset var det till hälften tomt. Vår ambition är att fylla huset och i dagsläget har vi skrivit hyresavtal på cirka 85 procent av huset. Så det är bara 15 procent vakanta lokaler kvar, säger Katarina Fu, affärsenhetschef Samhällsfastigheter på Vectura.

Hur går renoveringen?

– Det går bra och vi ligger i fas. Det är ett stort ombyggnadsprojekt med många osäkerhetsfaktorer man inte kan se när man drar igång, så det måste man vara beredd på och kunna parera under resan.

Klart: De köper Bromma sjukhus

Fler jobb och bättre vårdmöjligheter

Senaste nytt om Bromma sjukhus är att Beckomberga vårdcentral mer än dubblar sin verksamhetsyta, från 400 kvadratmeter till 850. Färdigställandet av de nya lokalerna kommer att ska stegvis och vårdcentralen kommer att driva sin verksamhet som vanligt under renoveringen.

– Det är fantastiskt och det kommer bidra till området väldigt mycket, säger Katarina Fu.

Tanken är att utöka vårdutbudet för Brommaborna samt anställa fler läkare och sjuksköterskor. Dessutom görs en satsning på en helt ny barnavårdscentral.

Busshållplats men ingen buss

En av utmaningarna med renoveringen av Bromma sjukhus är att det finns befintlig verksamhet i lokalerna som kan påverkas negativt av den pågående renoveringen.

– Man måste beakta de som arbetar och får vård där i dag så det störs så lite som möjligt och det gör vi hela tiden, säger Katarina Fu.

Ett annat problem som finns är bristen på kommunikationer till sjukhuset. Det är en viktig fråga för Vectura som arbetar med att få bussen att köra till sjukhuset berättar Katarina Fu.

– Närmsta tunnelbanestation är Råckstas tunnelbana och det är drygt en kilometer bort. Vi skulle behöva komplettera med en busslinje som stannar vid sjukhuset. Det skulle underlätta än mer för besökare och de som arbetar här, säger hon.

Busshållplatsen drogs in – då flyr patienterna Bromma sjukhus

Vectura. Katarina Fu. Foto: Pierre Björk

Om renoveringsarbetet

Vectura AB köpte Bromma sjukhus för 570 miljoner kronor i mars 2020.

Renoveringsarbetet pågår och beräknas vara färdigt i under 2023.

Omfattande renoveringar görsför att minska energiförbrukningen, exempelvis byte av fönster och styrsystem, uppgradering av ventilation samt installation av bergvärme.

I dagsläget är cirka 85 procent av lokalerna uthyrda, 15 procent tomma.

I syfte att minska på de olika verksamheternas löpande kostnader skapas i större grad samnyttjande mellan verksamheter såsom gemensamma omklädningsytor och konferensytor, gemensam reception, vaktmästeri och andra kringtjänster.

Källa: Vectura

Visa merVisa mindre