Underhållsarbeten inne på biblioteket på Sveavägen mellan 2025 och 2027. Då ska bland annat hela avloppssystemet, värmesystem, elcentraler och ställverk bytas ut.

– Eftersom värmesystemet är inmurat i väggarna kommer vi att behöva bila i alla rum och då är det inte möjligt att bedriva verksamhet, säger kommunikationschefen Linda Laine.

I december fattade fastighetsnämnden och kulturnämnden beslut om att utreda upprustningen av biblioteket och hur verksamheten kan utvecklas.

Förvaltningarna slår fast att det finns en risk för att delar av biblioteket måste göras strömlöst om inte elsystemet byts ut. Annars kan det börja brinna och folk komma till skada.

Vattenledningarna måste bytas ut, annars riskerar byggnaden att skadas. Stora delar av husets tak, fasad och fönster ska ses över. Man menar också att utemiljön runt Stadsbiblioteket upplevs som otrygg, och att det måste utredas vad som kan göras för att motverka det.

– Behovet av upprustningen är så omfattande att biblioteket måste evakueras och stängas. I utredningsarbetet tittar vi på möjlighet till ersättningslokal och en gradvis minskning av verksamheten i nuvarande lokaler, säger stadsbibliotekarie Daniel Forsman.

– I nästan 20 år har en renovering diskuterats. Så det finns underlag.

Under arbetena beräknas Stadsbiblioteket stänga i två år från och med sommaren 2024.

– Om allt faller väl ut har vi ett upprustat och anpassat Stadsbibliotek inför 2028 vilket även sammanfaller med huset och verksamhetens 100-års jubileum.

Inriktning på barn och unga

Förvaltningarna slår fast att biblioteket särskilt bör anpassas för barn och ungdomar, och att dagens avdelning är för liten. Kaféet ska flytta till cityfoajén och lämna plats åt ett rum som går att mörklägga samt modern teknik.

Det ska också byggas fler toaletter, en scen och barnvagnsparkeringar, och skicket på Gunnar Asplunds originalmöbler ska utredas.

Än så länge är det alltså inte bestämt exakt hur underhållsarbetena ska gå till. Politiker i nämnderna och i fullmäktige måste godkänna planerna i flera omgångar. Ett inriktningsbeslut tros fattas innan sommaren.

– Det kommer att ge svar på fler frågor. Mycket återstår att utreda och fatta beslut om och därför är också alla tider preliminära, säger Lina Laine.