Förra veckan påbörjades rivningen.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret på Danderyds kommun åkte till platsen och stoppade arbetet.

– Det är en grundmur av huggen natursten och tio skift av tegelstenar. Ungefär hälften av tegelstenarna var bortplockade när vi kom dit, inklusive pannorna på murkrönet, säger Karolina Lundquist, handläggare på miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Krävs bygglov

De som har varit på Strandvägen i Djursholm har sett att det pågår ett större renoveringsarbete på Djursholm Country Club, Villa Pauli.

I samband med ombyggnationerna har man ansökt om att riva en del av muren ut mot Strandvägen för att renovera den. Danderyds kommun har dock sagt nej rivningen då muren bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde. Kommunen har dessutom begärt kompletterande underlag för renoveringsarbetet.

Ett beslut om bygglov och startsked krävs med anledning av skyddsbestämmelserna i detaljplanen.

"Behöver prövas"

En utredning pågår, meddelar Karolina Lundquist. Rivningen kan leda till sanktionsavgifter för fastighetsägarna.

Fastighetsägarna är kontaktade av kommunen.

– Om muren behöver underhållas, så går det bra men det behöver prövas i en ansökan. Först behöver de redovisa för oss hur de ska göra det här arbetet, säger hon.

"Syftet är att återställa muren"

Manager på Djursholms countryclub, Martin Roos, kommenterar ärendet via mejl:

"Vi har ett pågående lovärende kring underhåll av fastighetens mur. I avvaktan på slutgiltigt lovbesked så har vi gjort en lokal förundersökning av muren. Syftet med underhållet är att restaurera och återställa muren till ursprunglig skick."

Mitt i frågar Martin Roos varför muren har påbörjat rivas utan lov och hur de ser på att kommunen stoppade rivningsarbetet. Han vill inte kommentera det ytterligare, utan hänvisar till deras mejlsvar.

– Det är vårt svar.