Ökad trygghet. Ebba Östlin (S) utlovar satsningar för mer trygghet och för att motverka kriminalitet. Ett barnahus i gamla doktorsvillan i Tumba är en del av det. En helt annan satsning i budgeten är att jobba för gångstråk runt Tullingesjön. Foto: Stefan Källstigen/Anders Björklund/Most Photos

Botkyrka kommun satsar för att stoppa ekonomiskt fusk

Avslöja bidragsfusk, korruption och få bort oseriösa assistansbolag. Det är några av pusselbitarna när Mittenmajoriteten i Botkyrka lägger budgeten för kommande år. "Vi får inte vara blåögda", säger Ebba Östlin (S).

  • Publicerad 01:15, 5 dec 2020

Det finns ett glapp, fler bor i kommunen än som är skrivna här.

Den nya budgeten klubbas i december. Några dagar innan Mittenmajoriteten presenterade sin budget gick kommunen ut med att de upptäckt misstänkt fusk i kommunala upphandlingar. "Oegentligheter" ska ha skett från både anställda på bolagen och anställda på kommunen. De kommunanställda är nu uppsagda, kommunen har polisanmält och avtalen med bolagen är uppsagda.

"Korruption och fusk kommer aldrig att accepteras, därför kommer vi göra en genomgående översyn av sektorer med ökade risker för detta", skriver Mittenmajoriteten i det gemensamma anslaget till budgeten för kommande år.

– Vi upphandlar för stora summor. Vi ska stärka våra rutiner så att inte kommunen bidrar till den svarta marknaden och skattefusk, säger kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin (S) till Mitt i.

Hon fortsätter:

– Vi ska göra en genomlysning av assistansbolagen för att säkerställa att pengarna vi betalar för LSS-omsorg verkligen går till brukarna. Pengarna ska inte gå till oseriösa företag som utnyttjar välfärdens pengar, utan till de som behöver stöd.

Utökade kontroller

Även när det gäller utbetalningar av försörjningsstöd och andra bidrag väntar utökade kontroller. Nästa år ska kommunen anställa en särskild utredare mot felaktiga utbetalningar. Kommunen ska också jobba mer systematiskt med stickprovskontroller och hembesök för att kontrollera att pengarna hamnar i rätta händer.

I Ekots lördagsintervju den 19 september berättade Södertäljes kommunalråd Boel Godner (S) att man där lyckats sänka utbetalningarna av socialbidrag kraftigt.

– Södertälje hade haft väldigt höga utbetalningar åren innan och Botkyrka har legat lägre än snittet för vad som kunnat förväntas sett till vår befolkningsstruktur. Med sagt ska vi göra jobbet för att motverka fusk, säger Ebba Östlin.

Ingå i folkräkning

Precis som Södertälje vill Mittenmajoriteten också att Botkyrka ska ingå som pilotkommun i en folkräkning.

– Vi behöver få koll på vilka som bor i Botkyrka, och att folk är skrivna där de bor.

Även det är ett led i jobbet mot fusk med bidragspengar men också för att motverka svartuthyrning.

– Det finns ett glapp, det vill säga att fler bor i kommunen än som är skrivna här, och det gör att vi får mindre del av statens kaka än vi har rätt till.

Nästan 6 miljarder kronor

Kommunens nya budget omfattar nästan 5,8 miljarder kronor.

Utöver det finns investeringsbudgeten på 956 miljoner kronor för byggen av exempelvis skolor.

Den kommunala skattesatsen 2021 blir 20,15 kronor.

Det är högst i länet och oförändrat jämfört med tidigare år.

Beslut om nya budgeten fattas i kommunfullmäktige den 17 december.

Visa merVisa mindre

Listan: Här vill styret satsa och spara 2021

Den nya budgeten innehåller både satsningar och kostnadssänkningar. "Alla nämnder behöver göra sin del för att se hur de kan justera, effektivisera och stärka sina verksamheter", säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt som nya pengar skjuts till ska alla nämnder hitta kostnadssänkningar varje år. Kring delar av de kostnadssänkningar som vård- och omsorgsnämnden kan räkna in finns tragiska förtecken. 30 pensionärer som bott på äldreboenden hade fram till den 20 november dött i covid-19.

– Pandemin och oron kring den har också gjort att pensionärer som blivit erbjudna platser valt att tacka nej, säger Ebba Östlin.

Därför tänker kommunen vänta med att öppna nya avdelningar på äldreboendet Tunängen i Tumba, vilket ger minskade kostnader på 8,8 miljoner kronor. Ebba Östlin vill dock lyfta fram andra aspekter av just omsorgsbudgeten.

– Samtidigt gör vi en massiv kvalitetshöjning i vård- och omsorgsnämnden 2021, med påtagligt ökad personaltäthet, säger hon.

Fem exempel på nysatsningar:

Bygga cykelgarage vid Tullinge station.

Utreda gångväg runt hela Tullingesjön.

Öka takten för nya detaljplaner och bygglov.

Barnahus i Tumba för brottsutsatta barn.

Erbjuda äldreboende med syriansk inriktning.

Fem exempel på kostnadssänkningar:

Minskad sjukfrånvaro inom skolan och förskolan, och minskade lokalkostnader för skolan.

Vård- och omsorgsnämnden slutar hyra sommargården Botvidsgården.

Avveckla öppna förskolan i Alby.

Samlokalisering av Tumba bibliotek, konsthall och Fritidsbanken.

Besparingar inom central administration och digitalisering.

Spara 2 procent varje år

Sedan 2016 ska varje nämnd hitta effektiviseringar, besparingar och lägre kostnader för motsvarande 2 procent av sin budget.

Samtidigt får nämnderna full täckning för löneökningar och kostnadsökningar på grund av volymökningar, exempelvis fler elever på skolorna eller på boenden.