Mannen vikarierade resurspedagog på en skola i söderort när han begick övergreppen. Foto: Mostphotos

Anställd dömd för sexövergrepp på skola

En man i 25-årsåldern har dömts för sexuella övergrepp mot fyra barn på en skola i söderort i Stockholm. Hovrätten skärpte därmed tingsrättens dom.

  • Publicerad 06:30, 11 jan 2022

Strax före jul kom utslaget i Svea hovrätt: Den man som vikarierade som resurspedagog på en grundskola i söderort 2019 dömdes till ett och ett halvt års fängelse för sexuellt övergrepp mot barn.

Hovrätten gör därmed en annan bedömning än Södertörns tingsrätt, som i november 2020 dömde mannen för sexuellt ofredande, med påföljden villkorlig dom och samhällstjänst i 200 timmar.

Till skillnad från tingsrätten menar hovrätten att det är uppenbart att det rört sig om sexuella övergrepp. "Det är uppenbart att handlingarna haft en påtaglig sexuell prägel och inneburit en allvarlig kränkning av målsägandenas sexuella integritet. Gärningarna ska därför rubriceras som sexuella övergrepp mot barn", skriver hovrätten.

Dessutom höjer hovrätten skadeståndet till de fyra barnen. För tre av dem höjs summan från 25 000 kronor till 30 000 kronor. Till det barn som utsattes för upprepade övergrepp höjs summan från 40 000 kronor till 60 000 kronor.

Låste in sig med barn

Barnen var mellan 7 och 8 år gamla när de utsattes för övergreppen. Mannen, som var i 25-årsåldern, låste in sig med dem en och en i det så kallade lugna rummet. Där utförde han sexuella handlingar mot dem, som barnen redogjort för i förhör.

Det var en förälder som polisanmälde mannen i september 2019, sedan hennes dotter börjat berätta om vad hon utsatts för. Snart stod det klart att fler barn utsatts. Dessutom framkom det att lärare larmat till skolledningen redan i juni, om att mannen låste in sig med barnen och att ett barn berättat att mannen masserat henne över hela kroppen.

Kritik mot skolan

Ändå informerades inte föräldrarna och mannen tilläts arbeta kvar ända till september. För detta fick skolan hård kritik av utbildningsförvaltningen, som gjorde en utredning hösten 2019. Skolan borde ha agerat redan i juni, genom att utreda händelserna grundligt, arbetsbefria mannen och informera föräldrarna, menade utbildningsförvaltningen.

I domen konstaterar Svea hovrätt att mannen utnyttjat det förtroende som skolan och barnen haft för honom. "Med hänsyn till brottets art" är fängelse den enda rimliga påföljden menar hovrätten som nu alltså dömt mannen till fängelse i ett år och sex månader.